english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą
Edyta Piłka, Wiktor Jędrzejczak, Anna Piotrowska, Artur Lorens, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. Częściowa głuchota to rodzaj wysokoczęstotliwościowej
utraty słuchu, charakteryzującej się znacząco zaburzonym
odczuwaniem tonów wysokich przy prawidłowej lub
w niewielkim stopniu ograniczonej percepcji tonów niskich.
Cel. Celem pracy była ocena przydatności emisji otoakustycznej
wywołanej trzaskiem (CEOAE) oraz krótkim bodźcem tonalnym
o częstotliwości 500 Hz (TBOAE 500 Hz) w diagnostyce
pacjentów z częściową głuchotą.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 15 osób w wieku
od 19 do 48 lat z wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu.
Grupę kontrolną stanowiło 12 osób w wieku od 21 do 53 lat,
u których progi słyszenia w całym paśmie nie przekraczały 20
dB. W obu grupach przeprowadzono badania CEOAE i TBOAE
500 Hz. Pacjentów z częściową głuchotą podzielono na dwie
podgrupy ze względu na otrzymane progi słyszenia.
Wyniki. Zaobserwowano, że w przypadku pacjentów z częściową
głuchotą, większa jest wiarygodność oceny emisji otoakustycznej
za pomocą pasmowego parametru powtarzalności
pomiaru, niż całkowitego. Ponadto zastosowanie krótkiego
tonu o częstotliwości 500 Hz spowodowało, że mimo występowania
niedosłuchu dla sąsiednich częstotliwości, udało
się zarejestrować prawidłowy sygnał emisji otoakustycznej
u wszystkich badanych osób, niezależnie od częstotliwości,
w której występował niedosłuch.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że TBOAE 500 Hz jest
bardziej wartościowym testem niż CEOAE przy badaniu funkcji
ślimaka dla niskich częstotliwości. Pomiar TBOAE 500 Hz może
być wykorzystany w diagnostyce pacjentów z częściową głuchotą,
u których po podaniu trzasku odpowiedź zwykle nie jest
rejestrowana. Dodatkowo, stosowanie pasmowego parametru
powtarzalności pomiaru może zwiększyć wiarygodność testu.

słowa kluczowe: emisja otoakustyczna, parametr powtarzalności pomiaru, swoistość testu, częściowa głuchota, otoacoustic emissions, reproducibility, specifity of the test, partial deafness

strony: od 187 do 194szacunkowy czas pobierania pliku (225 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4615853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.