english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza stężenia IL-8 i IFN-gamma oraz korelacja z ekspresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu EGFR u chorych z rakiem krtani
Katarzyna Starska, Iwona Lwy-Trenda, Olga Stasikowska, Jan Woś, Paweł Papież, Ewa Głowacka

Wprowadzenie. Jednym z wiodących zagadnień w immunologii
onkologicznej jest ocena wzajemnego wpływu komórek
odpornościowych i nowotworowych.
Cel pracy. Ocena funkcji autologicznych komórek krwi obwodowej
oraz znalezienie związków z cechami kliniczno-morfologicznymi
guza (cechą pT, pN, G) i poziomem immunoekspresji
receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) u pacjentów
z rakiem krtani.
Materiał i metody. Analizą objęto grupę 55 chorych ze zweryfikowanym
rakiem płaskonabłonkowym krtani. Stężenia IL-8
i IFN-gamma we krwi pełnej chorych oceniano w dwóch punktach
czasowych (21h i 72h) metodą immunoenzymatyczną ELISA.
Ekspresję odczynów błonowych i cytoplazmatycznych dla EGFR
z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych oceniono metodą
immunohistochemiczną.
Wyniki. W rakach płaskonabłonkowych krtani, charakteryzujących
się najmniejszą rozległością miejscową procesu
nowotworowego pT2 obserwowano znamiennie największe
wydzielanie IFN-gamma. Nasilenie ekspresji odczynu błonowego
EGFR było dodatnio liniowo skorelowane ze stopniem rozległości
miejscowej pT guza. W badanej grupie chorych z rakiem
krtani nie stwierdzono znamiennych zależności między pN i G
a profilem badanych cytokin oraz ekspresją EGFR.
Wnioski. Badania wykazały możliwość praktycznego wykorzystania
oznaczania profilu cytokin oraz immunoekspresji EGFR
jako istotnych metod dla określenia zaawansowania zmian klinicznych
i morfologicznych, a tym samym wyboru właściwego
modelu leczenia.

słowa kluczowe: rak krtani, IL-8, IFN-gamma, receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu EGFR, laryngeal carcinoma, IL-8, IFN-g, epidermal growth factor receptor

strony: od 166 do 175szacunkowy czas pobierania pliku (211 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4314843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.