english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena zmian rejestrowanych w elektrokochleografii podczas opracowywania dojścia przez dół środkowy w operacjach neurootologicznych
Rafał Brzeziński, Krzysztof Morawski, Ewa Komoń-Kotecka, Kazimierz Niemczyk

Wprowadzenie. Śródoperacyjne monitorowanie (IM) słuchu u
pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego
(CPAT) oraz w czasie selektywnego przecięcia nerwu
przedsionkowego (VNS) jest istotne dla zachowania funkcji
słuchu po operacji.
Cel pracy. Analiza zapisów transtympanalnej elektrokochleografii
(TT-ECochG) podczas znoszenia górnej ściany przewodu
słuchowego wewnętrznego w operacjach neurootologicznych
z dojścia przez dół środkowy czaszki.
Materiał i metody. Analizie poddano wyniki zapisów
TT‑ECochG
początkowej fazy monitorowania u 4 pacjentów
operowanych z powodu CPAT oraz 4 pacjentów, u których
wykonywano VNS z powodu niestabilnej choroby Ménière’a.
Przeanalizowano dwa parametry TT-ECochG: amplitudę i latencję
szczytu N1 złożonego potencjału czynnościowego nerwu
słuchowego (CAP-N1).
Wyniki. Zaobserwowano tendencję do ujemnych korelacji między
wartością redukcji amplitudy CAP-N1 względem wartości
wyjściowych sprzed frezowania a (i) liczbą epizodów redukcji
amplitudy, (ii) czasem trwania poszczególnych epizodów, jak i ich
(iii) skumulowanym czasem trwania. Wykazano też tendencję do
dodatniej korelacji między powyższymi czynnikami a latencją CAPN1.
Najsilniejsze korelacje obserwowano pomiędzy amplitudą (R=
-0,45; p<0,01) i latencją (R= +0,5; p<0,01) CAP-N1 względem
skumulowanych wartości całkowitego czasu trwania epizodów.
Wnioski. Frezowaniu i znoszeniu górnej kostnej ściany przewodu
słuchowego wewnętrznego towarzyszą niekorzystne
zmiany w zapisach TT-ECochG. Cechami mikrouszkodzeń ucha
wewnętrznego, zwykle odwracalnych, jest spadek wartości
amplitudy CAP-N1 z towarzyszącym wydłużaniem latencji.

słowa kluczowe: elektrokochleografia transtympanalna, monitoring śródoperacyjny, śródoperacyjne przejściowe zaburzenia funkcji ślimaka, intraoperative monitoring of hearing,transtympanal electrocochleography, intraoperative reversible cochlear dysfunction

strony: od 195 do 203szacunkowy czas pobierania pliku (379 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:77251374[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.