english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wczesne wyniki czynnościowe po laryngoplastyce injekcyjnej z wykorzystaniem autogennego tłuszczu u pacjentów z jednostronnym porażeniem krtani
Anna Domeracka-Kołodziej, Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Ewelina Sielska-Badurek

Wprowadzenie. Autogenny tłuszcz jest dobrym materiałem
implantowym do fałdów głosowych, ponieważ jest łatwo uzyskiwany,
łatwy do podawania w injekcji oraz biokompatybilny.
Cel pracy. Ocena wczesnych wyników czynnościowych krtani
u pacjentów z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego
przed i po injekcji autogennego tłuszczu.
Materiał i metody. U dwóch kobiet (w wieku 42 i 52 lat) i jednego
mężczyzny (w wieku 37 lat) z jednostronnym porażeniem
krtani wykonano laryngoplastykę injekcyjną z wykorzystaniem
tłuszczu autogennego w celu leczenia zaburzeń czynności
fonacyjnej i obronnej krtani. Przed i po zabiegu u pacjentów
przeprowadzono badanie foniatryczne oraz subiektywną
i obiektywną ocenę głosu.
Wyniki. W wyniku laryngoplastyki injekcyjnej u wszystkich
pacjentów uzyskano rotację nalewki, zwiększenie masy porażonego
fałdu głosowego, medializację tożstronnego fałdu
przedsionkowego. W ocenie odsłuchowej głosu uzyskano
poprawę głośności, zmniejszenie szorstkości głosu i poprawę
jego dźwięczności. Uzyskaną poprawę czynności fonacyjnej
krtani potwierdzono przy zastosowaniu kilku metod oceny
akustycznej. Bezpośrednio po zabiegu stwierdzono dwukrotne
wydłużenie czasu fonacji.
Wnioski. Laryngoplastyka injekcyjna z wykorzystaniem tłuszczu
autogennego jest bezpieczną i wartościową metodą leczenia.
Natychmiastowa poprawa funkcji głosowej i obronnej krtani
poprawia jakość życia u pacjentów z jednostronnym porażeniem
fałdu głosowego.

słowa kluczowe: porażenie fałdu głosowego, medializacja fałdu głosowego, augmentacja fałdu głosowego tłuszczem autogennym, vocal fold paralysis, vocal fold medialization, autologous fat vocal fold augmentation

strony: od 176 do 183szacunkowy czas pobierania pliku (426 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:86281484[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.