english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie skali dyskomfortu traktu głosowego w diagnozowaniu dysfonii czynnościowej
Ewa Niebudek-Bogusz, Ewelina Woźnicka, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Dysfonia czynnościowa to zaburzenia charakteryzujące
się bogatą symptomatologią, w której dominują objawy
dyskomfortu w obrębie traktu głosowego. W kompleksowej
ocenie zaburzeń głosu, zwłaszcza o podłożu czynnościowym,
ważne jest uwzględnienie subiektywnych odczuć pacjenta.
Cel pracy. Opracowanie polskiej wersji skali dyskomfortu
traktu głosowego w oparciu o anglojęzyczną oryginalną wersję
Vocal Tract Discomfort (VTD) oraz ocena jej przydatności
w diagnostyce dysfonii czynnościowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w pilotażowej
grupie nauczycieli z objawami dysfonii czynnościowej (n=40)
oraz kontrolnej grupie osób z głosem eufonicznym (n=40). W
obu grupach dokonano percepcyjnej oceny głosu oraz badania
za pomocą skali VTD. W grupie badanej dodatkowo przeprowadzono
badanie foniatryczne oraz wideostroboskopię.
Wyniki. Porównując całkowity wynik (sumę punktów) dotyczący
częstotliwości i nasilenia objawów dyskomfortu traktu
głosowego stwierdzono, że grupa badana uzyskała istotnie
gorsze wyniki w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,000). Podobnie
dla poszczególnych objawów w podskali częstotliwości
występowania, jak i nasilenia objawów, wykazano istotność statystyczną
dla wszystkich zaburzeń traktu głosowego (p=0,000).
Badania dowiodły, że skala dyskomfortu traktu głosowego (VTD)
charakteryzuje się wysokim współczynnikiem alfa Cronbacha,
oceniającym rzetelność testu. Dla podskali częstotliwości symptomów
VTD współczynnik ten wynosił 0,939, a dla podskali
nasilenia 0,941.
Wnioski. Skala dyskomfortu traktu głosowego (VTD) wydaje
się być wartościowym narzędziem, przydatnym w diagnozowaniu
dysfonii czynnościowej.

słowa kluczowe: dysfonia czynnościowa, skala dyskomfortu traktu głosowego (VTD), functional dysphonia, vocal tract discomfort scale

strony: od 204 do 209szacunkowy czas pobierania pliku (543 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:110351895[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.