english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artykuły poglądowe
Problemy w diagnostyce i leczeniu choroby Rendu-Oslera-Webera 155...159
Andrzej Skorek, Czesław Stankiewicz
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Władysław Matlakowski (1851-1895) - człowiek niepospolity; chirurg zasłużony dla polskiej rynolaryngologii 160...165
Andrzej Kierzek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Analiza stężenia IL-8 i IFN-gamma oraz korelacja z ekspresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu EGFR u chorych z rakiem krtani 166...175
Katarzyna Starska, Iwona Lwy-Trenda, Olga Stasikowska, Jan Woś, Paweł Papież, Ewa Głowacka
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wczesne wyniki czynnościowe po laryngoplastyce injekcyjnej z wykorzystaniem autogennego tłuszczu u pacjentów z jednostronnym porażeniem krtani 176...183
Anna Domeracka-Kołodziej, Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Ewelina Sielska-Badurek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Krótkie rurki tracheotomijne („stoma button”) do stabilizacji tracheostomy i przy ustabilizowanej tracheostomie184...186
Tatiana Gierek, Jarosław Markowski, Przemysław Iwanowski, Marianna Gruszka, Małgorzata Witkowska, Jarosław Paluch
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą 187...194
Edyta Piłka, Wiktor Jędrzejczak, Anna Piotrowska, Artur Lorens, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena zmian rejestrowanych w elektrokochleografii podczas opracowywania dojścia przez dół środkowy w operacjach neurootologicznych 195...203
Rafał Brzeziński, Krzysztof Morawski, Ewa Komoń-Kotecka, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Zastosowanie skali dyskomfortu traktu głosowego w diagnozowaniu dysfonii czynnościowej 204...209
Ewa Niebudek-Bogusz, Ewelina Woźnicka, Mariola Śliwińska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Przebieg kliniczny osłoniaka wewnątrzbłędnikowego 210...213
Piotr Olejarz, Anna Szymańska, Tomasz Broda, Małgorzata Żywot, Marcin Szymański
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.