english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Kostniakomięsak kości czołowej – przykład nowotworu indukowanego radioterapią .
Joanna Kobiorska-Nowak, Stanisław Bień, Jacek Gołębiowski

Wprowadzenie. Indukcja drugiego – pierwotnego nowotworu
złośliwego, obok czynnika genetycznego, czy czynnika wspólnych
kancerogenów, może być spowodowana pierwotnym
leczeniem. Rola radioterapii w indukcji drugiego nowotworu
znana jest od niemal 10 lat. Uszkodzenia genomu komórkowego
subletalnymi dawkami promieniowania w obrębie tkanek objętych
polami napromieniowania, prowadzą do mutacji komórek,
których ostatecznym efektem może być powstanie komórki
nowotworowej.
Opis przypadku. Prezentacja przypadku nowotworu indukowanego
(osteosarcoma lewej kości czołowej) u 55-letniej
chorej, która w 2-gim roku życia leczona była chirurgicznie
i radioterapią z powodu guza (retinoblastoma) gałki ocznej
lewej. Po weryfikacji histopatologicznej szybko rosnącego guza
kości czołowej, chorą zakwalifikowano do leczenia skojarzonego
(chirurgia + chemioterapia). W okresie 18 miesięcy chora
była 2-krotnie reoperowana z powodu miejscowej wznowy
kostniakomięsaka. Obserwacja przez 15 miesięcy po ostatnim
leczeniu nie wykazała cech wznowy miejscowej, czy uogólnienia
choroby nowotworowej.
Wnioski. Podany przypadek jest ilustracją rozwoju kostniakomięsaka
w polu objętym napromienianiem kilkadziesiąt lat wcześniej.
Zwraca on uwagę na konieczność czujności onkologicznej
u chorych leczonych w przeszłości radioterapią.

słowa kluczowe: retinoblastoma, radioterapia, chemioterapia, retinoblastoma, radiotherapy, chemotherapy

strony: od 193 do 197szacunkowy czas pobierania pliku (904 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1825829158[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.