english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena przydatności analizy formantowej głosu w diagnozowaniu dysfonii czynnościowych
Ewa Niebudek-Bogusz, Ewelina Woźnicka, Iwona Korczak, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Wczesna diagnostyka czynnościowych
zaburzeń głosu stanowi poważne wyzwanie dla foniatrów.
Cennych informacji dostarczyć może analiza formantowa, wykorzystywana
do oceny jakości głosu, a zwłaszcza jego struktury
harmonicznej.
Cel pracy. Ocena wartości analizy formantowej głosu w diagnostyce
czynnościowych zaburzeń głosu.
Materiał i metody. Badaniami objęto 41 kobiet z głosem prawidłowym
(grupa kontrolna) oraz 18 nauczycielek z miękkimi
guzkami głosowymi. W celu zbadania zachowania się poszczególnych
formantów w zależności od wieku, do grupy kontrolnej
włączono 9 osób w wieku 23-30 lat, 9 osób w wieku 31-39
lat, 10 osób w wieku 41-49 lat oraz 13 osób w wieku 51-58
lat. Wiek nauczycielek mieścił się w przedziale od 25 do 53
lat. Badania przeprowadzono, nagrywając w grupie kontrolnej
i badanej trzykrotnie samogłoski w trakcie przedłużonej fonacji
oraz wystandaryzowane zdanie. Za pomocą modułu analizy
formantowej programu IRIS wyznaczono średnie wartości częstotliwości
poszczególnych formantów samogłosek i zdania.
Wyniki. W grupie kontrolnej nie stwierdzono istotnych różnic
w położeniu poszczególnych formantów badanych samogłosek
w przedziałach wiekowych. Zaobserwowano natomiast istotne
statystycznie różnice średnich wartości częstotliwości dla pierwszego
formantu (F1) samogłosek: „a” (p=0,002); „e” (p=0,002);
„o” (p=0,033), czyli tzw. samogłosek niskich i średnich między
grupą kontrolną i badaną. Stwierdzono także różnice istotne statystycznie
między grupa kontrolną i badaną dla drugiego formantu
(F2) głoski „a” (p=0,019) oraz głoski „o” (p=0,050).
Wnioski. Analiza formantowa głosu może dostarczać informacji
o subtelnych zmianach głosu, będących wczesnymi objawami
dysfonii czynnościowych w przebiegu guzków głosowych.
Powyższe obserwacje wymagają dalszych badań na większej
grupie osób.

słowa kluczowe: analiza formantowa, dysfonie czynnościowe, guzki głosowe miękkie,formant analysis, functional dysphonia, prenodules

strony: od 184 do 192szacunkowy czas pobierania pliku (647 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1304121116[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.