english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena porównawcza wyników audiometrii tonalnej oraz badań rozumienia mowy w aspekcie orzekania o społecznej
Mariola Śliwińska-Kowalska, Piotr Kotyło, Urszula Owczarek, Izabela Korpus-Kamińska, Elżbieta Rajkowska, Anna Rewerska

Wprowadzenie. Ocena stanu słuchu dla celów medycznoorzeczniczych
realizowana jest w Polsce z zastosowaniem
różnych kryteriów orzekania o społecznej wydolności narządu
słuchu. Może to skutkować wydawaniem sprzecznych opinii lekarskich
przez lekarzy zatrudnionych w różnych instytucjach.
Cel pracy. Analiza zgodności wyników badań audiometrii
tonalnej oraz rozumienia mowy w aspekcie orzekania o niewydolności
słuchu.
Materiał i metody. Audiometrię tonalną, badanie szeptem oraz
audiometrię słowną wykonano u 138 osób w wieku od 18 do
90 lat ze słuchem prawidłowym lub odbiorczym (czuciowonerwowym)
uszkodzeniem słuchu.
Wyniki. Odsetek osób kwalifikowanych jako osoby ze słuchem
prawidłowym był znacząco większy dla badań oceny rozumienia
mowy w porównaniu z audiometrią tonalną. Zawierał się on
w szerokim przedziale od ok. 9% (progi słuchu ≤20 dB HL) aż
do 65% (słyszenie szeptu ≥4 m). W audiometrii tonalnej odsetek
uszu ze słuchem nieprawidłowym był największy przy wyborze
kryterium średniej dla częstotliwości 0,5, 1, 2 i 4 kHz i wynosił
64%, najmniejszy zaś dla kryterium średniej audiometrycznej dla
częstotliwości 0,5, 1 i 2 kHz i wynosił ok. 41%. Wykazano istotne
statystycznie korelacje między wynikami badania audiometrii
tonalnej a badaniem szeptem i audiometrią słowną, niezależnie
od przyjętego kryterium średnich audiometrycznych.
Wnioski. Kryteria oceny stanu słuchu stosowane aktualnie dla
celów medyczno-orzeczniczych powinny zostać ujednolicone.
Przy kwalifikowaniu osób do pracy interpretacja wyników badań
audiometrii tonalnej powinna uwzględniać proces starzenia
się narządu słuchu, natomiast przy orzekaniu o stopniu utraty
społecznej wydolności słuchu pod uwagę powinny być wzięte
wszystkie częstotliwości pasma mowy (w tym również pomijana
aktualnie w orzecznictwie polskim częstotliwość 4 kHz).

słowa kluczowe: uszczerbek na zdrowiu, choroba zawodowa, próg rozumienia mowy, profilaktyka zawodowa, hearing disability, occupational hearing loss, speech understanding thresholds, occupational prophylaxis

strony: od 177 do 183szacunkowy czas pobierania pliku (313 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:64211163[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.