english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Postępowanie okołooperacyjne w chorobie von Willebranda u dzieci
Jerzy Kuczkowski, Marek Wlazłowski, Waldemar Narożny, Jarosław Czaczkowski, Wojciech Brzoznowski

Wprowadzenie. Choroba von Willebranda (vW) jest dziedziczoną
autosomalnie, wrodzoną skazą krwotoczną. Rozwój
choroby wywołany jest jakościowym lub ilościowym niedoborem
czynnika von Willebranda odgrywającego ważną rolę
w hemostazie pierwotnej. Najczęstszymi objawami choroby
są krwawienia z błon śluzowych, nosa i po ekstrakcji zębów,
krwawienia do stawów, mięśni, krwawienia pooperacyjne, poporodowe.
Leczenie chirurgiczne dzieci z przerostem migdałków,
u których występuje ta skaza krwotoczna, może być trudne
z powodu krwawień w okresie pooperacyjnym.
Cel pracy. Oceniono zaawansowanie choroby oraz postępowania
okołooperacyjne u dzieci z chorobą von Willebranda
leczonych chirurgicznie z powodu przerostu migdałków.
Materiał i metody. Dokonano analizy wyników badań układu
krzepnięcia, rodzaju operacji, oraz metod leczenia przeciwkrwotocznego
u 7 dzieci z chorobą vW poddanych tonsilloadenotomii.
Wyniki. U czworga dzieci na 30-60 min. przed zabiegiem
podano koncentrat czynnika von Willebranda oraz czynnika
VIII, u dwóch desmopresynę, u jednego – krioprecypitat. Nie
stwierdzono zwiększonego krwawienia w czasie i po operacji.
Przebieg pooperacyjny był niepowikłany.
Wnioski. Postępowanie okołooperacyjne u dzieci z przerostem
migdałków i z chorobą von Willebranda polega na oznaczaniu
poziomu czynnika vW, czynnika VIII, podawaniu desmopresyny,
preparatów krwiopochodnych oraz aminokwasów antyfibrynolitycznych.

słowa kluczowe: przerost migdałków, choroba von Willebranda, postępowanie, tonsillar hypertrophy, von Willebrand disease, management

strony: od 173 do 176szacunkowy czas pobierania pliku (100 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.