english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 4. grudzień 2009  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artykuły poglądowe
„Zespół pustego nosa” – jatrogenny nieżyt zanikowy nosa151...155
Stanisław Betlejewski, Andrzej Betlejewski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Współczesne poglądy na leczenie operacyjne kostniaków zatok czołowych156...158
Grażyna Doroszewska, Andrzej Krzyżaniak, Józef Mierzwiński
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wpływ przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na rozwój mowy u dzieci159...162
Andrzej Obrębowski, Zofia Obrębowska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Dokonania Mariana Borsuka (1860-1923) w rynolaryngologii163...165
Andrzej Kierzek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Readenotomia – istotny problem zdrowotny czy tylko powtórnie wykonana adenotomia? 166...172
Rafał Zieliński, Małgorzata Malicka, Violetta Piotrowska, Anna Zakrzewska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Postępowanie okołooperacyjne w chorobie von Willebranda u dzieci173...176
Jerzy Kuczkowski, Marek Wlazłowski, Waldemar Narożny, Jarosław Czaczkowski, Wojciech Brzoznowski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena porównawcza wyników audiometrii tonalnej oraz badań rozumienia mowy w aspekcie orzekania o społecznej177...183
Mariola Śliwińska-Kowalska, Piotr Kotyło, Urszula Owczarek, Izabela Korpus-Kamińska, Elżbieta Rajkowska, Anna Rewerska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena przydatności analizy formantowej głosu w diagnozowaniu dysfonii czynnościowych184...192
Ewa Niebudek-Bogusz, Ewelina Woźnicka, Iwona Korczak, Mariola Śliwińska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Kostniakomięsak kości czołowej – przykład nowotworu indukowanego radioterapią .193...197
Joanna Kobiorska-Nowak, Stanisław Bień, Jacek Gołębiowski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.