english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 3. wrzesień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Rehabilitacja zawrotów głowy pochodzenia obwodowego
Ewa Zamysłowska-Szmytke, Adrian Marynowski, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Rehabilitacja ruchowa powinna być rozważana
u wszystkich pacjentów z ustabilizowaną funkcją przedsionka,
u których brak jest całkowitego ustąpienia objawów.
Cel. Celem pracy była ocena skuteczności wybranych ćwiczeń
rehabilitacyjnych w leczeniu chorych z zawrotami głowy.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 17 pacjentów
z rozpoznanymi łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami
głowy (łnpzg) oraz 23 pacjentów, u których stwierdzono
jednostronne uszkodzenie narządu przedsionkowego. W grupie
I rehabilitacja polegała na wykonaniu manewru repozycyjnego
Epley’a. W grupie II pacjenci rehabilitowani byli z zastosowaniem
zestawu opracowanego na podstawie ćwiczeń Cawthorne-
Cooksey’a;
poprawę stanu zdrowia ustalano na podstawie
subiektywnej oceny dolegliwości prowokowanych przez poszczególne
rodzaje ćwiczeń w skali od 0 (brak objawów) do 10
(niemożliwe do wykonania).
Wyniki. Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność
jednorazowego manewru Epley’a u 88% pacjentów z łnpzg.
U prawie 50% chorych z jednostronnym uszkodzeniem układu
przedsionkowego uzyskano istotne osłabienie dolegliwości po
rehabilitacji metodą ćwiczeń Cawthorne-Cooksey’a. Skuteczność
rehabilitacji z zastosowaniem ćwiczeń Cawthorne-Cooksey’a
wzrastała wraz z długością czasu prowadzonej rehabilitacji,
nie zależała natomiast od wieku pacjenta.
Wniosek. Odpowiednio dobrana rehabilitacja jest podstawowym
postępowaniem zmniejszającym zawroty głowy i poprawiającym
jakość życia u pacjentów ze schorzeniami układu
przedsionkowego.

słowa kluczowe: ćwiczenia rehabilitacyjne, jednostronne uszkodzenie narządu przedsionkowego, manewr repozycyjny Epley’a, ćwiczenia Cawthorne-Cooksey’a, vestibular rehabilitation, Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV), Epley’s manouvre, Cawthorne-C

strony: od 136 do 141szacunkowy czas pobierania pliku (184 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3813742[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.