english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 3. wrzesień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Teachers’ voice disorders collateral effects
Rosa Bermúdez de Alvear, Ginés Martínez-Arquero

Wprowadzenie. Nauczanie jest uważane za duże obciążenie
dla narządu głosu, który wymaga u nauczycieli odporności na
długotrwałe używanie go i narażenie na niekorzystne czynniki
środowiskowe. Ponadto większość nauczycieli nadużywa głosu,
gdyż nie posiada technicznej kontroli nad wysiłkową fonacją.
Cel pracy. Praca ma na celu analizę problemów ubocznych
związanych z zaburzeniami głosu u nauczycieli.
Materiał i metody. Badania przeprowadzone u 282 nauczycieli
za pomocą trzech rodzajów ankiet w celu określenia: a) częstości
występowania i charakteru zaburzeń głosu; b) psychospołecznych
obciążeń związanych z zatrudnieniem; c) jakości życia
związanej z głosem.
Wyniki. Zaburzenia głosu w chwili przeprowadzania badań zgłaszało
62,7% nauczycieli. W porównaniu z pedagogami nie mającymi
problemów głosowych, wśród osób z dysfoniami przeważały
kobiety-nauczycielki klas przedszkolnych; narażone one były na
wyższy poziom hałasu w klasach, większą wagę musiały również
przykładać do braku dyscypliny uczniów. Osoby te wykazywały
wolniejszą regenerację głosu, zwiększoną absencję w pracy oraz
zwiększone zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną. Odnosząc się
do uwarunkowań psychospołecznych, u osób tych występowały
zwiększone wymagania w pracy i miały one mniejsze wynagrodzenie;
w konsekwencji doświadczały istotnie większych skutków
stresu, jak również gorzej oceniały swoją witalność życiową
i satysfakcję z pracy. Zaburzenia głosu miały również wpływ na
podstawowe dziedziny związane z zależną od głosu jakością życia,
co skutkowało niższą aktywnością w życiu społecznym.
Wnioski. Uboczne skutki zawodowych zaburzeń głosu u nauczycieli
mają wpływ na ich socjalno-ekonomiczny poziom i jakość życia.
Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne powinny obejmować
higienę głosu, naukę technik emisji głosu, strategie radzenia sobie
ze stresem oraz poprawę warunków środowiskowych.

słowa kluczowe: zawodowe choroby narządu głosu, występowanie, absencja chorobowa, skutki psychospołeczne, occupational voice diseases, prevalance, absenteeism, psychosocial effects

strony: od 129 do 135szacunkowy czas pobierania pliku (125 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.