english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena dokuczliwości szumów usznych i ogólnego stanu zdrowia chorych z szumami usznymi
Piotr Kotyło, Katarzyna Macheta, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Przewlekłe szumy uszne mogą powodować
szereg zaburzeń emocjonalnych i funkcjonalnych, pogarszając
istotnie jakość życia pacjenta, zwłaszcza osób starszych. Chorzy
ci często wymagają interwencji psychologicznej.
Cel pracy. Ocena dokuczliwości szumów usznych oraz ogólnego
stanu zdrowia chorych z szumami usznymi przed i po
krótkotrwałej rehabilitacji metodą habituacji.
Materiał i metody. Badaniami objęto 36 osób bez uszkodzenia
słuchu lub z niewielkimi zaburzeniami słuchu (progi słuchu w audiometrii
tonalnej ≤30 dBHL), w tym 24 kobiety i 12 mężczyzn w wieku
od 40 do 76 lat (średnia 61 lat). U wszystkich pacjentów oceniano
dokuczliwość szumów usznych za pomocą ankiety „ogólnej dokuczliwości
szumu usznego” oraz ogólny stan zdrowia psychicznego za
pomocą kwestionariusza GHQ-28 Davida Goldberga.
Badania ankietowe przeprowadzano na wizycie wstępnej oraz
po 6 miesiącach rehabilitacji prowadzonej metodą habituacji
uzupełnionej o elementy interwencji psychologicznej.
Wyniki. Przed rehabilitacją istotne zaburzenia funkcjonowania
w życiu codziennym, oceniane w oparciu o ankietę „ogólnej
dokuczliwości szumu usznego”, występowały u 86% chorych,
natomiast pogorszenie stanu zdrowia psychicznego w porównaniu
z normą dla populacji polskiej w kwestionariuszu GHQ-28
wykazywało 89% badanych. U mężczyzn problemy zdrowia psychicznego
występowały częściej niż u kobiet (92% vs 72%). Wykazano
istotną statystycznie korelację między średnimi wynikami
uzyskanymi za pomocą obu ankiet (R=0,74). Po 6-miesięcznej
rehabilitacji stwierdzono istotne zmniejszenie uciążliwości szumu
usznego oraz tendencję pozytywnych zmian zdrowia psychicznego
ocenianego w oparciu o kwestionariusz GHQ-28.
Wnioski. Subiektywnie oceniany poziom dokuczliwości szumów
usznych przekłada się na jakość życia pacjentów. Pozytywne
zmiany w stanie zdrowia psychicznego obserwowane są już po
krótkotrwałej rehabilitacji szumów usznych metodą habituacji,
uzupełnionej o elementy interwencji psychologicznej.

słowa kluczowe: szum uszny, epidemiologia, uciążliwość, interwencja psychologiczna, leczenie metodą habituacji, tinnitus, epidemiology, annoyance, psychological intervention, tinnitus retraining therapy

strony: od 33 do 39szacunkowy czas pobierania pliku (214 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4414843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.