english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Upośledzenie słuchu jako następstwo przebytego wysiękowego zapalenia ucha
Artur Goździewski, Elżbieta Hassmann-Poznańska, Bożena Skotnicka, Małgorzata Piszcz

Wprowadzenie. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha może
być przyczyną zmian strukturalnych błony bębenkowej, co
z kolei może powodować upośledzenie słuchu. Audiometria
wysokich częstotliwości pozwala na wykrycie nawet niewielkiego
odbiorczego upośledzenia słuchu.
Cel pracy. Celem pracy jest ocenie słuchu u dzieci z przebytym
wysiękowym zapaleniem uszu z wykorzystaniem audiometrii
standardowej i wysokich częstotliwości.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 97 chorych
w wieku od 9 do 23 lat (średnia 14 lat), którzy w wywiadzie
podawali przebyte leczenie z powodu wysiękowego zapalenia
ucha. U chorych przeprowadzono badanie wideootoskopowe,
tympanometrię oraz audiometrię tonalną w zakresie częstotliwości
0,25-16 kHz. Wyniki badań porównano z grupą kontrolną
osób otologicznie zdrowych, bez przebytych chorób ucha
środkowego w wywiadzie. Do analizy badań słuchu wybrano
uszy z tympanogramem typu A lub C1.
Wyniki. W 78 uszach stwierdzono miejscową atrofi ę i/lub
myryngosklerozę, w 38 uszach – kieszenie retrakcyjne, a w 36
uszach nie stwierdzono zmian wziernikowych. W porównaniu
z grupą kontrolną w uszach bez zmian wziernikowych obserwowano
podwyższenie progów jedynie w niskich częstotliwościach,
do 1 kHz, wskazując na przewodzeniową komponentę.
Natomiast w uszach z myryngosklerozą i kieszeniami retrakcyjnymi
stwierdzono istotne podwyższenie progów słuchu w całym
zakresie badanych częstotliwości.
Wnioski. Efektem przebytego wysiękowego zapalenia ucha
może być niewielkiego stopnia upośledzenie słuchu, szczególnie
wyraźne w wysokich częstotliwościach.

słowa kluczowe: wysiękowe zapalenie ucha, następstwa, upośledzenie słuchu, audiometria wysokich częstotliwości, secretory otitis media, sequela, hearing loss, extended high-frequency audiometry

strony: od 28 do 31szacunkowy czas pobierania pliku (105 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.