english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wyniki leczenia chirurgicznego otosklerozy - seria 1527 przypadków
Tatiana Gierek, Lucyna Klimczak-Gołąb

Wprowadzenie. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy jedynym skutecznym leczeniem otosklerozy jest wykonanie operacji na strzemiączku. Operacja - stapedotomia - polega na usunięciu suprastruktury strzemiączka i wytworzeniu w płytce małego otworu, do którego wprowadza się protezkę typu piston zawieszoną na ruchomym kowadełku.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu słuchu 1527 chorych z ogółu 1812 operacji wykonanych na strzemiączku (z wyłączeniem reoperacji) w latach 1973-2005.
Materiał i metody. Zgodnie z kryteriami Europejskiej Akademii Otologii i Neuro-Otologii (EAO-NO) wyznaczono wartości progowe dla 500, 1000, 2000 i 4000 Hz dla przewodzenia powietrznego (PP) i przewodzenia kostnego (PK) przed (PPO, PKO) i 12 miesięcy po (PP1, PK1) operacji.
Wyniki. Najlepsze wyniki w odniesieniu do zmniejszenia rezerwy ślimakowej po operacji uzyskano do 10 dB tj. u 29,1%; u 64,6% chorych uzyskano zmniejszenie poniżej 20 dB. Na wynik (11-20 dB), uznawany jako dobry, składa się wiele czynników m.in. przedoperacyjna wielkość ubytku słuchu, czas trwania choroby, wiek. Istotnym elementem jest obecny sposób obliczania rezerwy ślimakowej nie uwzględniający obliczanego uprzednio przez wielu autorów efektu nadzamknięcia.
Wnioski. W niniejszym opracowaniu wynik dobry uzyskano u znacznie większej liczby chorych niż wynik bardzo dobry. Wyniki badań wskazują na konieczność ujednolicenia przedstawianych przez różnych autorów efektów operacji tak, aby były porównywalne.


słowa kluczowe: otoskleroza, stapedotomia, otosclerosis, stapedotomy

strony: od 110 do 114szacunkowy czas pobierania pliku (116 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.