english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska pierwotnego w operacjach węzłowych szyi
Katarzyna Maciaszczyk, Anna Pajor

Wprowadzenie. Przerzuty nowotworowe, bez uchwytnego w postępowaniu diagnostycznym punktu wyjścia choroby nowotworowej, określane są jako CUP-syndrome (carcinoma of unknown primary syndrome) i mogą dotyczyć również układu chłonnego szyi.
Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania przerzutów nowotworowych z nieznanego ogniska pierwotnego u osób poddanych operacji usunięcia węzłów chłonnych szyi oraz analiza przebiegu klinicznego choroby u tych pacjentów.
Materiał i metody. Badaniem retrospektywnym objęto grupę 121 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii UM w Łodzi w latach 1993-2003, u których przeprowadzono osobną operację węzłową szyi z powodu przerzutów nowotworowych. W 113 przypadkach wykonano radykalną operację układu chłonnego, w 8 przypadkach - operację selektywną.
Wyniki. U 11 chorych (9%) nie udało się ustalić ogniska pierwotnego nowotworu do chwili rozpoczęcia leczenia chirurgicznego. Chorzy byli leczeni w sposób chirurgiczny lub skojarzony z napromienianiem w zależności od rozległości zmian węzłowych stwierdzonych w badaniu histopatologicznym. U czterech chorych, ujawniono w okresie do 9 miesięcy, nowotwór pierwotny (rak płaskonabłonkowy) w obrębie głowy, w tym dwa przypadki dotyczące krtani i zachyłka gruszkowatego i po jednym przypadku - okolicy zapierściennej/przełyku i migdałka podniebiennego. U pozostałych 7 osób (5,8%) nie udało się ustalić ogniska pierwotnego, w tym u trzech chorych pomimo 5-letniej obserwacji.
Wnioski. Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego u osób poddanych operacji węzłowej szyi występowały w 9% przypadków. Ognisko pierwotne ujawniło się u 1/3 chorych z CUP-syndrome w obrębie głowy i szyi w czasie pierwszego roku obserwacji.


słowa kluczowe: nieznane ognisko pierwotne, przerzuty węzłowe, operacje układu chłonnego szyi, CUP-syndrome, cervical metastases, neck dissection

strony: od 98 do 103szacunkowy czas pobierania pliku (194 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4013743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.