english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 1. marzec 2007  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artyku?y pogl?dowe
Rola gastrostomii w leczeniu chorych z nowotworami g?owy i szyi1...6
Stanis?aw Bie?, Magdalena Zió?kowska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Zaburzenia s?uchu w udarze mózgu7...15
Tomasz Przewo?ny
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Hipoteza membranowa patogenezy choroby Méniere'a16...20
Marian Kargol, Armin Kargol, Zenon Mnich, Marek Rogowski, Janusz Siedlecki
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Zwi?zki z otiatri? lekarzy Kliniki Chirurgicznej w Krakowie w latach 60. i 70. XIX stulecia21...26
Andrzej Kierzek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artyku?y oryginalne
Ocena funkcji neutrofilów u dzieci z g??bokim niedos?uchem uwarunkowanym genetycznie i o nieznanej etiologii27...31
Ma?gorzata ?miechura, Andrzej Makowski, Agata Makowska Piontek, Przemys?aw Lewkowicz, Henryk Tchórzewski, Ma?gorzata Pawe?czyk, Mariola ?liwi?ska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena funkcjonowania programu Powszechnych Przesiewowych Bada? S?uchu u Noworodków - do?wiadczenia Kliniki Po?o?nictwa i Perinatologii PAM32...38
Dagmara Achrem-Waszkinel, Jacek Rudnicki, Anna Kabaci?ska, Dorota Sta?czyk, Anna D?browska, Andrzej Stecewicz
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Rehabilitacja g?osu i jako?? ?ycia chorych po laryngektomii ca?kowitej z wszczepionymi protezami g?osowymi Provox39...44
Joanna Zimmer-Nowicka, Alina Morawiec-Bajda
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Powik?ania odleg?e uwulopalatofaryngoplastyk45...49
Jaros?aw Balcerzak, Magdalena Arcimowicz, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Farmakoterapia betahistyn? zaburze? przedsionkowych w niewydolno?ci kr??enia w rejonie unaczynienia t?tnic kr?gowych i podstawnej50...54
Katarzyna Pawlak-Osi?ska, Henryk Ka?mierczak
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Choroba Castlemana - opis przypadku55...59
Antoni Bruzgielewicz, Magdalena Hamera-S?ynarska, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.