english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 1. marzec 2007  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artykuły poglądowe
Rola gastrostomii w leczeniu chorych z nowotworami głowy i szyi1...6
Stanisław Bień, Magdalena Ziółkowska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Zaburzenia słuchu w udarze mózgu7...15
Tomasz Przewoźny
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Hipoteza membranowa patogenezy choroby Méniere'a16...20
Marian Kargol, Armin Kargol, Zenon Mnich, Marek Rogowski, Janusz Siedlecki
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Związki z otiatrią lekarzy Kliniki Chirurgicznej w Krakowie w latach 60. i 70. XIX stulecia21...26
Andrzej Kierzek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Ocena funkcji neutrofilów u dzieci z głębokim niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie i o nieznanej etiologii27...31
Małgorzata Śmiechura, Andrzej Makowski, Agata Makowska Piontek, Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski, Małgorzata Pawełczyk, Mariola Śliwińska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena funkcjonowania programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków - doświadczenia Kliniki Położnictwa i Perinatologii PAM32...38
Dagmara Achrem-Waszkinel, Jacek Rudnicki, Anna Kabacińska, Dorota Stańczyk, Anna Dąbrowska, Andrzej Stecewicz
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Rehabilitacja głosu i jakość życia chorych po laryngektomii całkowitej z wszczepionymi protezami głosowymi Provox39...44
Joanna Zimmer-Nowicka, Alina Morawiec-Bajda
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Powikłania odległe uwulopalatofaryngoplastyk45...49
Jarosław Balcerzak, Magdalena Arcimowicz, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Farmakoterapia betahistyną zaburzeń przedsionkowych w niewydolności krążenia w rejonie unaczynienia tętnic kręgowych i podstawnej50...54
Katarzyna Pawlak-Osińska, Henryk Kaźmierczak
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Choroba Castlemana - opis przypadku55...59
Antoni Bruzgielewicz, Magdalena Hamera-Słynarska, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.