english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 3. wrzesień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Regulatory osteoklastogenezy w perlaku ucha środkowego
Ewa Olszewska, Sławomir Olszewski, Andrzej Sieśkiewicz, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Bogdan Łazarczyk, Holger Sudhoff

Wprowadzenie. Jedną z cech destrukcyjnej natury perlaka jest resorpcja kości. Osteoklastogeneza i resorpcja kości są kontrolowane przez równowagę pomiędzy RANK (receptor activator of NF-kB) i jego ligandu (RANKL) znanego również jako OPGL (osteoprotegerin ligand).
Cel pracy. Oznaczenie ekspresji i dystrybucji regulatorów osteoklastogenezy (OPGL, osteoprotegerin - OPG, macrophage-colony stimulating factor - M-CSF) w perlaku ucha środkowego u dorosłych.
Materiał i metoda. Przeprowadzono immunohistochemiczną analizę 28 wycinków perlaka ucha środkowego i 28 wycinków zdrowej skóry przewodu słuchowego zewnętrznego (psz) z przeciwciałami anty-OPG, anty-OPGL oraz anty-M-CSF stosując standardową metodę peroksydazową ze znakowaniem streptawidyną. W celu oceny OPGmRNA, OPGLmRNA i M-CSFmRNA zastosowano reakcję łańcuchową polimerazy z odwróconą transkryptazą (reverse transcription-polymerase chain reaction - RT-PCR).
Wyniki. W wycinkach zdrowej skóry psz obserwowano słabo pozytywną reakcję z przeciwciałami przeciwko OPG, OPGL i M-CSF, głównie w warstwie podnabłonkowej. Wszystkie wycinki perlaka wykazały natomiast pozytywną reakcję w badaniu immunohistochemicznym przeciwko tym przeciwciałom, zlokalizowaną w perimatrix perlaka. Obecność M-CSF mRNA oraz OPG mRNA stwierdzono we wszystkich próbkach skóry psz. Ekspresję OPGL mRNA obserwowano w 11 z 16 tych próbek. We wszystkich wycinkach perlaka w RT-PCR potwierdzono obecność OPGmRNA, OPGLmRNA oraz M-CSFmRNA.
Wnioski. Wyniki badań wskazują na istotną rolę cytokin M-CSF, OPGL i OPG w regulacji osteoklastogenezy w tkankach perlaka ucha środkowego.


słowa kluczowe: perlak ucha środkowego, osteoklastogeneza, OPG, OPGL, M-CSF, RT-PCR, middle ear cholesteatoma, osteoclastogenesis, OPG, OPGL, M-CSF, RT-PCR

strony: od 140 do 144szacunkowy czas pobierania pliku (201 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4114743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.