english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 3. wrzesień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena słuchu i równowagi u dzieci leczonych dużymi dawkami cytostatyków z następowym przeszczepem szpiku kostnego
Marzena Jaworska, Wojciech Gawron, Małgorzata Słociak, Dominik Turkiewicz, Lucyna Pośpiech

Wprowadzenie. Kombinacja chemioterapii wysokimi dawkami cytostatyków z następowym przeszczepem szpiku kostnego pozwala na dostarczenie do komórek nowotworu maksymalnej dawki leku oraz ominięcie zasadniczego dla życia efektu toksycznego - supresji szpiku kostnego. Niemniej chemioterapia może powodować upośledzenie słuchu w zakresie wysokich częstotliwości, a efekt toksyczny zależy między innymi od skumulowanej dawki cytostatyku.
Cel pracy. Ocena narządu słuchu i układu równowagi u dzieci leczonych wysokimi dawkami cytostatyków z ratującym przeszczepem szpiku kostnego.
Materiał i metody. Badaniami objęto dzieci z różnymi typami nowotworów lub anemii aplastycznej. W pierwszej grupie 43 dzieci oceniono wczesne skutki wpływu megachemioterapii na słuch. W drugiej, 14 osobowej grupie pacjentów, oceniano odległe (6 miesięcy do 4 lat) wyniki słuchowe oraz czynnościowy stan narządu równowagi (posturografia). U wszystkich dzieci wykonywano badanie laryngologiczne, audiometrię tonalną progową, tympanometrię, emisje otoakustyczne produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka, słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu. W drugiej grupie dodatkowo - badanie statoposturograficzne.
Wyniki. Ocena wczesnych skutków wykazała pogłębienie niedosłuchu odbiorczego u dwojga dzieci z wcześniejszym uszkodzeniem słuchu. W badaniach obiektywnych obserwowano subkliniczne zaburzenia narządu słuchu sugerujące uszkodzenie ślimaka i/lub pozaślimakowe uszkodzenia o typie neuropatii u 9 z 43 dzieci. Ocena wyników odległych wykazała występowanie subklinicznych zaburzeń narządu słuchu i równowagi u 4 z 14 pacjentów.
Wnioski. Pogorszenie stwierdzanego uprzednio niedosłuchu, jak również współistnienie zaburzeń w różnych częściach drogi słuchowej, wskazuje na konieczność stałego monitorowania słuchu u pacjentów leczonych wysokimi dawkami leków przeciwnowotworowych.


słowa kluczowe: przeszczep szpiku kostnego, ototoksyczność, dzieci, nowotwory, bone marrow transplantation, ototoxicity, children, neoplasm

strony: od 135 do 139szacunkowy czas pobierania pliku (65 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.