english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 2. czerwiec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Badania otoemisji akustycznej w uszach z dodatnim ciśnieniem w jamie bębenkowej
Emilia Kątska, Tomasz Broda, Grażyna Niedzielska

Wprowadzenie. Otoemisja akustyczna jest nieinwazyjną, obiektywną i łatwą metodą badawczą pozwalającą ocenić funkcję komórek słuchowych zewnętrznych. Prawidłowo funkcjonujące ucho środkowe gwarantuje dotarcie dźwięku do ucha wewnętrznego. Istnieją doniesienia o wpływie ciśnienia w uchu środkowym na odpowiedzi otoemisji akustycznej.
Cel. Celem pracy było prześledzenie zachowania się otoemisji akustycznej (OAE) w uszach z dodatnim ciśnieniem w jamie bębenkowej.
Materiał i metody. Badaniami objęto 20 pacjentów z prawidłowym słuchem w audiometrii tonalnej oraz bez stanów zapalnych uszu w wywiadzie. Dodatnie ciśnienie w jamie bębenkowej uzyskiwano wykonując próbę Valsalvy. OAE i audiometrię impedancyjną wykonywano przed i po wykonaniu próby Valsalvy. Przeanalizowano zachowanie się otoemisji wywołanej trzaskiem (TEOAE) w paśmie częstotliwości 0,7-4kHz i otoemisji produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) w paśmie 1,5-6kHz.
Wyniki. Zaobserwowano zmiany amplitudy sygnału TEOAE dla niskich częstotliwości oraz dla niskich i wysokich częstotliwości w badaniu DPOAE.
Wnioski. Prawidłowa interpretacja OAE wymaga uprzedniej oceny ciśnienia w jamie bębenkowej.


słowa kluczowe: otoemisja akustyczna, dodatnie ciśnienie, jama bębenkowa, otoacoustic emission, positive pressure, tympanic cavity

strony: od 93 do 96szacunkowy czas pobierania pliku (59 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.