english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 2. czerwiec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Mechanizmy niszczenia kości w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perlakiem
Ewa Olszewska, Andrzej Sieśkiewicz, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Marek Pyd, Holger Sudhoff

Wprowadzenie. Przewlekłemu zapaleniu ucha środkowego z perlakiem towarzyszy proces zapalny objawiający się m.in. niszczeniem kości przylegającej do perimatrix perlaka.
Cel. Przeanalizowanie ekspresji limfocytów CD4, CD11a, CD11b, CD14, CD51, CD68 oraz TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) w poszczególnych warstwach perlaka w porównaniu do zdrowej skóry przewodu słuchowego zewnętrznego.
Materiał i metody. Do badań użyto perlaki i wycinki zdrowej skóry przewodu słuchowego zewnętrznego pobrane podczas zabiegu operacyjnego z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Zastosowano standardową metodę peroksydazową ze znakowaniem streptawidyną. Przyjęto wynik reakcji immunohistochemicznej jako negatywny, gdy nie obserwowano komórek z ekspresją badanych markerów, słabo pozytywną - mniej niż 5% komórek z ekspresją badanych białek, wyraźnie pozytywną (5-75% komórek dodatnich) oraz wysoce dodatnią >75% komórek dodatnich. Obserwacje przeprowadzono pod mikroskopem świetlnym. Do obliczeń zastosowano automatyczny system analizujący.
Wyniki. W badanych wycinkach skóry przewodu słuchowego zewnętrznego obserwowano słabo dodatnią reakcję (<5% komórek dodatnich) z przeciwciałami przeciwko CD4, CD11a, CD11b, CD51, CD68 i TRAP w tkance podnabłonkowej skóry przewodu słuchowego zewnętrznego. Natomiast w perimatrix perlaka reakcje immunohistochemiczne wykazały wysoce dodatnią reakcję (>75% komórek dodatnich).
Wnioski. Liczba limfocytów CD4, CD11a, CD11b, CD14, CD51, CD68 oraz kwaśnej fosfatazy TRAP jest wyraźnie większa w perimatrix perlaka w porównaniu do zdrowej skóry przewodu słuchowego zewnętrznego. Potwierdza to udział mechanizmu komórkowego w procesie resorpcji kości wywołanej przez stan zapalny w perlaku.


słowa kluczowe: perlak, TRAP, mechanizmy niszczenia kości, metoda immunohistochemiczna, cholesteatoma, TRAP, mechanism of bone destruction, immunohistochemical staining

strony: od 88 do 92szacunkowy czas pobierania pliku (862 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1735528148[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.