english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 2. czerwiec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Rola rodziny cząsteczek transkrypcyjnego czynnika jądrowego NF-kB w regulacji cyklu komórkowego i zjawiska apoptozy w przebiegu onkogenezy i progresji nowotworu
Katarzyna Starska

Pomimo szeroko zakrojonych badań z dziedziny onkologii nie znaleziono jak dotąd jednoznacznych wskaźników mających znaczenie prognostyczne w przewidywaniu ryzyka inwazyjnego wzrostu nowotworu, powstawania mikroprzerzutów węzłowych, wznów miejscowych i węzłowych w przebiegu choroby nowotworowej. Taką szansą mogą być badania nad mechanizmami aktywacji rodziny cząsteczek transkrypcyjnego czynnika jądrowego NF-kB, które poprzez regulację transkrypcji określonych genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym (m.in. cyklina D1, p16INK4A, GADD45), zjawisku apoptozy (m.in. TNF-R, XIAP, cIAP1,2, Bcl-XL) oraz onkogenezie (m.in. p53, VCAM, ICAM, cytokiny) determinują przebieg procesów w komórkach nowotworowych. Poznanie tych mechanizmów stwarza w przyszłości możliwość wpływu na aktywację wybranych czynników antyneoplastycznych i zablokowanie cząsteczek proneoplastycznych, a więc szansę na wprowadzenie nowych metod postępowania leczniczego (immunoterapia, leczenie skojarzone z immunoterapią, nowe kryteria rozległości zabiegów operacyjnych). Celem pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej roli ekspresji rodziny cząsteczek NF-kB i białek biorących udział w onkogenezie i progresji nowotworu.

słowa kluczowe: transkrypcyjny czynnik jądrowy NF-kB, cykl komórkowy, apoptoza, transcription nuclear factor NF-kB, cell-cycle, cell apoptosis

strony: od 51 do 56szacunkowy czas pobierania pliku (86 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.