english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ubytki kostne środkowego i tylnego dołu czaszki stwierdzone u chorych operowanych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Zbigniew Baran, Jacek Składzień, Robert Przeklasa, Maciej Wiatr, Jerzy Tomik, Jolanta Gawlik

Wprowadzenie. Ubytki kostne środkowego i tylnego dołu czaszki w obrębie ucha środkowego są rzadkim, ale mogącym zagrozić życiu, powikłaniem przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
Cel. Celem pracy było przedstawienie grupy pacjentów leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, u których w trakcie zabiegu zidentyfikowano ubytek ściany kostnej środkowego i/lub tylnego
dołu czaszkowego oraz ocena sposobów rekonstrukcji tych ubytków.
Materiał i metody. Retrospektywna analiza danych uzyskanych z dokumentacji 338 pacjentów leczonych operacyjnie w Klinice Otolaryngologii CM UJ w Krakowie w latach 1998-2002.
Wyniki. W trakcie zabiegu operacyjnego ubytek ściany kostnej środkowego i/lub tylnego dołu czaszkowego stwierdzono u 21 z 338 (6,2%) operowanych osób. W przypadkach dużych ubytków (przekraczających 1 cm średnicy) stosowano rekonstrukcję trójwarstwową: powięź m.skroniowego-kość-m.skroniowy. Mniejsze ubytki zaopatrywano samą powięzią m. skroniowego, chrząstką, skórą bądź woskiem.
Wnioski. Ubytki kostne środkowego i tylnego dołu czaszki występują u znacznego odsetka chorych operowanych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Dobrym materiałem w ich zabezpieczaniu jest powięź
mięśnia skroniowego oraz kość własna pacjenta.

słowa kluczowe: ubytki kości środkowego i tylnego dołu czaszki, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, bone defects of the middle and posterior cranial fossa, chronic otitis media

strony: od 199 do 201szacunkowy czas pobierania pliku (52 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:114321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.