english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena wyników leczenia operacyjnego otosklerozy w zależności od metody przedstawiania danych czynnościowych
Andrzej Kozok, Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz

Wprowadzenie. W ocenie czynnościowej wyników leczenia chirurgicznego otosklerozy podawane są różne kryteria.
Cel. Celem badań była odległa ocena wyników leczenia operacyjnego otosklerozy w zależności od wybranych metod przedstawiania danych czynnościowych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 115 chorych na otosklerozę w wieku 17-70 lat, w tym 82 kobiety i 33 mężczyzn, u których wykonano zabieg stapedotomii. Metodyka badań obejmowała ocenę prospektywną (późną)
po upływie minimum roku od hospitalizacji, w tym: badanie audiometryczne tonalne progowe (z oceną średniego procentowego uszkodzenia słuchu wg CPT oraz średniego ubytku słuchu w decybelach dla częstotliwości 0,5, 1, 2 i 3 kHz), audiometrię słowną (z określeniem progu rozumienia czyli natężenie w dB, przy którym badany powtarzał 50% słów testu).
Wyniki. Otoskleroza dotyczyła w 71,3% przypadków - kobiet i w 28,7% przypadków – mężczyzn. Przed operacją wskaźnik CPT najczęściej był wyższy od 50%, natomiast podczas późnej kontroli po operacji – mieścił się
w przedziale 0-15%; odpowiednie wartości dla średniego progu słuchu wynosiły – powyżej 40 dB przed zabiegiem i w przedziale 11-25 dB po operacji. Oceniając próg rozumienia mowy stwierdzono, że przed operacją wartość ta u większości badanych mieściła się w przedziale 61-80 dB, a w trakcie późnej kontroli po operacji - w zakresie 20-40 dB.
Wnioski. Analiza poprawy słuchu po stapedotomii jest porównywalna, niezależnie od zastosowanej metody. Ocena progu rozumienia mowy stanowi rzeczywistą miarę wydolności słuchu.

słowa kluczowe: otoskleroza, wyniki leczenia chirurgicznego, otosclerosis, results of surgical treatment

strony: od 195 do 198szacunkowy czas pobierania pliku (60 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.