english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Badanie odruchów wzrokowo-okoruchowych w uszkodzeniu receptora wzrokowego w przebiegu jaskry pierwotnej otwartego kąta
Krystyna Orendorz-Frączkowska, Wojciech Gawron, Lucyna Pośpiech, Patrycja Krzyżanowska, Magdalena Koziorowska

Wprowadzenie. Uważa się, że uszkodzenie obwodowej części narządu wzroku, z wyjątkiem okolicy plamki żółtej, w niewielkim stopniu wpływa na odruchy wzrokowo-okoruchowe. Jednak istnieją doniesienia o istotnych
różnicach w oczopląsie optokinetycznym oraz zachowaniu się zmian czułości siatkówki w odpowiedzi na stymulację optokinetyczną u osób chorych na jaskrę w porównaniu z ludźmi zdrowymi.
Cel. Ocena wpływu jaskrowego uszkodzenia receptora wzrokowego na zachowanie się odruchów wzrokowo-okoruchowych.
Materiał i metody. Przebadano 40 osób w wieku 28-65 lat, chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (grupa I) oraz 40 osób zdrowych w podobnym wieku (grupa II). Przeprowadzono badanie funkcji narządu przedsionkowego, testy śledzenia plamki świetlnej, test optokinezy podkorowej z prędkością pasów czarno-
białych 20°/s, 40°/s, 60°/s w prawo oraz kompleksową ocenę narządu wzroku.
Wyniki. U chorych stwierdzono zróżnicowane ubytki pola widzenia z obustronnym pogorszeniem ostrości wzroku u 20 osób, z jednostronnym u 11, u 4 z jednostronną ślepotą i śladową percepcją światła i ruchu w drugim oku. U 35% chorych stwierdzono nieprawidłowości w próbie wahadła, u 37,5% w teście sakkad. W teście optokinezy podkorowej, przy narastającej prędkości stymulacji, w obu grupach obserwowano obniżanie wartości
współczynnika nadążania optokinetycznego, ale przy prędkości 60°/s jego średnia wartość była istotnie niższa u chorych na jaskrę niż u zdrowych.
Wnioski. Przebiegająca długotrwale bezobjawowo jaskra otwartego kąta powoduje w znacząco wysokim odsetku nieprawidłowe wyniki badań odruchów wzrokowo-okoruchowych, co może być przyczyną błędnej oceny otoneurologicznej. W diagnostyce zawrotów głowy i zaburzeń równowagi nie wolno pomijać badania narządu wzroku.

słowa kluczowe: odruchy wzrokowo-okoruchowe (optokinetyczne), jaskra, elektronystagmografia, układ równowagi, visual-oculomotor (optokinetic) reflexes, glaucoma, electronystagmography, equilibrium system

strony: od 187 do 191szacunkowy czas pobierania pliku (66 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.