english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Komórki neuroendokrynne tchawicy u chorych z rakiem krtani
Monika Olszewska, Stanisław Chodynicki, Lech Chyczewski, Marek Rogowski, Albert Augustynowicz, Maciej Chodynicki

Wprowadzenie. Komórki neuroendokrynne znajdują się w nabłonku dróg oddechowych człowieka i należą do układu APUD (Amine Precursors Uptake and Decarboxylation). Najbardziej charakterystyczną ich cechą jest
obecność ziarnistości neurowydzielniczych. Uważane są one za miejsce syntetyzowania, magazynowania i wydzielania amin i hormonów peptydowych.
Cel. Ocena morfometryczna komórek neuroendokrynnych (NE) w nabłonku tchawicy u chorych z rakiem krtani.
Materiał i metody. Wycinki tchawicy pobrano podczas tracheotomii od 30 pacjentów z nowotworami krtani oraz 20 pacjentów, hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Pobrany materiał został opracowany histologicznie i zabarwiony z wykorzystaniem przeciwciał przeciwko chromograninie A, neurospecyficznej enolazie, synaptofizynie i kalcytoninie.
Wyniki. U chorych z rakiem krtani obserwowano komórki neuroendokrynne u wszystkich pacjentów (100%), natomiast w grupie porównawczej wykazano obecność komórek neuroendokrynnych jedynie u 45% pacjentów. W grupie pacjentów onkologicznych obserwowano większe zagęszczenie komórek NE (średnio 334 komórki na mm2 powierzchni nabłonka tchawicy w porównaniu z 20 komórkami na mm2 w grupie porównawczej) oraz większe ich zróżnicowanie pod względem wielkości.
Wnioski. U chorych z nowotworami krtani obserwuje się zwiększoną proliferację i polimorfizm komórek neuroendokrynnych nabłonka tchawicy.

słowa kluczowe: nabłonek tchawicy, komórki neuroendokrynne, rak krtani, Tracheal epithelium, neuroendocrine cells, larynx cancer

strony: od 183 do 186szacunkowy czas pobierania pliku (99 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.