english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 1. marzec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Guzy łagodne przestrzeni przygardłowej – postępowanie operacyjne
G. Namysłowski, E. Czecior, M. Misiołek, W. Ścierski, A. Widziszowska, A. Hajduk, Z.

Wprowadzenie. Przestrzeń przygardłowa rozciąga się bocznie w stosunku do gardła, od podstawy czaszki do
kości gnykowej i tylnego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego. W przestrzeni tej dość rzadko występują guzy
penetrujące z sąsiadujących struktur anatomicznych, częściej natomiast guzy pierwotne. W około 80% są to guzy
łagodne, złośliwe stanowią pozostałe 20%.
Cel. Celem pracy była ocena skuteczności różnych metod leczenia chirurgicznego guzów łagodnych przestrzeni
przygardłowej.
Metody. W pracy przedstawiono 8 przypadków guzów łagodnych, operowanych z różnych dojść chirurgicznych.
Przeanalizowano czynniki kwalifikujące poszczególne guzy do odpowiedniego dojścia chirurgicznego na
podstawie badania klinicznego i badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
ultrasonografia). Radykalność zabiegu operacyjnego oceniano na podstawie obserwacji chorego (badanie
kliniczne) podczas kolejnych wizyt kontrolnych w poradni przyszpitalnej.
Wyniki. W zależności od lokalizacji i rozległości guza stosowano dojście zewnętrzne (szyjno-gardłowe z
madibulotomią środkową, przezśliniankowe i szyjno-śliniankowe), dojście przez otwarte usta lub dojście łączone
(przez otwarte usta i szyjne). W badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego większość zmian
zweryfikowano jako Adenoma pleomorphicum. We wszystkich przedstawionych przypadkach uzyskano
radykalność operacyjną. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił od 4 miesięcy do 4 lat (6 pacjentów). Dwóch
pacjentów nie zgłosiło się na badania kontrolne.
Wnioski. Wyniki wskazują na pełną skuteczność leczenia guzów łagodnych przestrzeni przygardłowej,
niezależnie od sposobu dojścia operacyjnego, potwierdzając przydatność zaproponowanych dostępów
operacyjnych.

słowa kluczowe: guzy przestrzeni przygardłowej, dojścia operacyjne

strony: od 47 do 53szacunkowy czas pobierania pliku (107 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.