english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 1. marzec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena kliniczna nabłoniaka wapniejącego Malherba
S. Bień, B. Kamiński, S. Okła

Wprowadzenie. Nabłoniak wapniejący Malherba (Pilomatrixoma) jest rzadkim guzem łagodnym rozwijającym się
z komórek tworzących strukturę macierzy włosa. Guz rozwija się w skórze, rzadziej - tkance podskórnej, a jego
charakterystyczne cechy kliniczne to powolny wzrost, twarda konsystencja, wyraźne odgraniczenie i
przesuwalność względem podłoża oraz niebieskie przebarwienie skóry pokrywającej guz. Pilomatrixoma
najczęściej rozwija się u dzieci i młodzieży. Rokowanie po wycięciu chirurgicznym jest bardzo dobre. Forma
złośliwa (pilomatrix carcinoma) występuje rzadko.
Cel. Określenie charakterystycznych cech klinicznych nabłoniaka wapniejącego Malherba.
Metody. 11 chorych (13 wyciętych nowotworów) leczonych chirurgicznie w Dziale Otolaryngologii, Chirurgii
Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w latach 2001–2004. Obserwacje bieżące i analiza
dokumentacji medycznej.
Wyniki. Typowe dla pilomatrixoma cechy kliniczne w analizowanych przypadkach to: brak dolegliwości bólowych
– w 13 przypadkach (100%), duża twardość guza – w 9 przypadkach (82%) i słaba ruchomość względem skóry -
w 8 przypadkach (73%). Przebarwienie skóry pokrywającej guz stwierdzono w 3 przypadkach (23%). W 5
przypadkach wstępnej oceny histopatologicznej (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa) potwierdzenie nabłoniaka
wapniejącego Malherba uzyskano jedynie w 3 badaniach (60%). Nie obserwowano wznowy nowotworu po
radykalnym leczeniu chirurgicznym – średni czas obserwacji to ok. 15 miesięcy (2–38 m-cy).
Wnioski. Analiza prezentowanej grupy przypadków potwierdziła opisywany w piśmiennictwie typowy obraz
kliniczny nabłoniaka wapniejącego Malherba oraz małą skuteczność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w
rozpoznaniu tego nowotworu.

słowa kluczowe: pilomatrixoma, nabłoniak wapniejący Malherba, obraz kliniczny, trudności diagnostyczne,

strony: od 43 do 46szacunkowy czas pobierania pliku (164 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3411642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.