english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 1. marzec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Lipoproteiny, fibrynogen i lepkość krwi pełnej u chorych z nagłą głuchotą
B. Popławska, S. Chodynicki, M. Rogowski, D. Bielecki, S. Ławicki, I. Kostecka

Wprowadzenie. Jedną z przyczyn nagłej głuchoty są zaburzenia naczyniowe. Utrata słuchu na tym tle może być
spowodowana przez całkowite lub czasowe niedokrwienie narządu słuchu. Zakrzep, zator lub skurcz tętnicy
błędnikowej oraz wylew krwi do ucha wewnętrznego może wystąpić w następstwie: miażdżycy, nadciśnienia
tętniczego, stanu nadkrzepliwości, skazy krwotocznej, białaczki.
Cel. Celem pracy była ocena lipoproteinemii, fibrynogenemii i lepkości krwi pełnej u chorych z nagłą głuchotą.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 70 chorych (39 kobiet i 31 mężczyzn, średnia wieku 51,2)
hospitalizowanych z powodu wystąpienia nagłego niedosłuchu odbiorczego oraz współistniejących dolegliwości,
takich jak szumy uszne i zawroty głowy. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych z prawidłowym słuchem,
bez chorób układu krążenia.
Wyniki. U 37 chorych (55,2%) z nagłą głuchotą stwierdzono podwyższone ponad przyjętą normę wartości
cholesterolu całkowitego, a u 30 osób (45,5%) podwyższone wartości cholesterolu LDL w surowicy. Statystycznie
istotne różnice stwierdzono również w lepkości krwi pełnej w grupie badanej w porównaniu kontrolą.
Wnioski. Wydaje się, że obserwowana u chorych z nagłą głuchotą hiperlipoproteinemia, wpływając na
zwiększoną lepkość krwi pełnej, może tłumaczyć zaburzenia w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego. Stąd, w
leczeniu nagłej głuchoty racjonalnym wydaje się zastosowanie leków obniżających stężenie lipidów w surowicy.

słowa kluczowe: nagła głuchota, cholesterol, lipoproteinemia, fibrynogenemia, lepkość krwi pełnej

strony: od 31 do 35szacunkowy czas pobierania pliku (69 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:155322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.