english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 4. grudzień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Małoinwazyjna technika operacyjna gruczołu tarczowego a niedowład nerwów krtaniowych wstecznych
M. Misiołek, J. Dzielicki, G. Namysłowski, A. Kołodziej, B. Orecka, W. Korlacki

Wprowadzenie. Jednym z najczęstszych powikłań operacji gruczołu tarczowego jest niedowład lub porażenie nerwów krtaniowych wstecznych. Stąd istotna jest ciągła optymalizacja technik operacyjnych w aspekcie zmniejszenia tego typu powikłań.
Cel. Przeanalizowanie wyników leczenia operacyjnego gruczołu tarczowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej w aspekcie powikłań w postaci niedowładu lub porażenia nerwów krtaniowych wstecznych.
Materiał i metody. Ocenie poddano 125 chorych (115 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku od 15 do 73 lat, u których wykonano resekcję gruczołu tarczowego z powodu pojedynczego łagodnego guzka tarczycy nie przekraczającego 3 cm średnicy, łagodnego guza cieśni lub wola wieloguzkowego. Nerw krtaniowy był śródoperacyjnie wizualizowany.
Wyniki. U operowanych chorych odnotowano jedynie 2 (1,6%) jednostronne niedowłady nerwów krtaniowych wstecznych. Dotyczyły one operacji usunięcia co najmniej jednego płata tarczycy. Objawy chorobowe u obu osób cofnęły się po kilkutygodniowej rehabilitacji foniatrycznej. Odsetek powikłań w materiale własnym jest porównywalny z danymi publikowanymi przez innych autorów i niższy niż w operacjach klasycznych.
Wnioski. Małoinwazyjna technika chirurgiczna gruczołu tarczowego jest bezpieczną procedurą pozwalającą na minimalizację powikłań w postaci niedowładu i/lub porażenia nerwu krtaniowego wstecznego.

słowa kluczowe: chirurgia gruczołu tarczowego, niedowład i porażenie nerwów krtaniowych wstecznych

strony: od 151 do 154szacunkowy czas pobierania pliku (72 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:156322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.