english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 4. grudzień 2004  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Choroby jamy ustnej, ślinianek, gardła i krtani
Obturacyjny Bezdech Podczas Snu – podstawy rozpoznawania133...139
R. Chazan, T. Przybyłowski, J. Balcerzak, K. Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Choroby narządu słuchu i równowagi
Choroba Méniere’a – epidemiologia, etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie141...145
J. Olszewski, K. Kuśmierczyk, J. Majak, M. Repetowski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Neuropatia słuchowa – diagnostyka i możliwości leczenia146...148
L. Mikołajewska, K. Pierchała, M. Kowalska, K. Kochanek, K. Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Małoinwazyjna technika operacyjna gruczołu tarczowego a niedowład nerwów krtaniowych wstecznych151...154
M. Misiołek, J. Dzielicki, G. Namysłowski, A. Kołodziej, B. Orecka, W. Korlacki
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena występowania nabłonka węchowego o nietypowej lokalizacji w obrębie jamy nosowej155...158
A. Sieśkiewicz, L. Zimnoch, M. Rogowski, M. Różańska-Kudelska, I. Walenczak
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Stan drugiego ucha u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha kierowanych do leczenia operacyjnego159...161
M. Wiatr, J. Składzień, Z. Baran, J. Tomik, J. Gawlik
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Objawy laryngologiczne w ziarniniakowatości Wegenera162...165
M. Zalesska-Kręcicka, A. Jankowska, M. Morawska-Kochman, T. Kręcicki
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wrodzone torbiele i przetoki grzbietu nosa166...169
A. Niedzielski, M. Kotowski, G. Niedzielska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Inne
Rozwój audiometrii impedancyjnej149...150
P. Trąbka-Zawicki, A. Steczko
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.