english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 3. wrzesień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena foniatryczna chorych z akromegalią
Waldemar Wojnowski, Marta Walczak, Jacek Kraśny, Marek Ruchała, Piotr Świdziński

Wprowadzenie. Od dawna znany jest ścisły związek pomiędzy głosem a czynnością gruczołów wewnątrzwydzielniczych. Do zaburzeń czynności fonacyjnej krtani dochodzi także w akromegalii.
Cel pracy. Celem pracy była ocena narządu głosu chorych z akromegalią z zależności od czasu trwania choroby i sposobu leczenia.
Materiał i metody. Badaniom poddano grupę 10 chorych (6 kobiet i 4 mężczyzn), w tym 8 w trakcie substytucyjnego leczenia hormonalnego po usunięciu operacyjnym gruczolaka przysadki, 2 leczonych zachowawczo analogami somatostatyny. Diagnostyka obejmowała badanie laryngologiczne, foniatryczne, analizę akustyczną i spektograficzną głosu oraz laryngotomogramy.
Wyniki. Stwierdzono zmiany morfologiczne krtani dotyczące przede wszystkim jej górnego piętra, zależne od czasu trwania choroby i sposobu leczenia. W analizie akustycznej tonu krtaniowego MDVP stwierdzono głównie zmiany parametrów określających zmienność amplitudy i częstotliwości tonu krtaniowego, współczynnika dyskretnej fonacji i wskaźnika turbulencji głosu. W czynności fonacyjnej krtani najbardziej wyraźne było obniżenie średniego położenia głosu u kobiet oraz zwężenie zakresu głosu zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Wnioski. Wyniki analizy akustycznej głosu wskazują na wzrost masy i zmniejszenie elastyczności struktur nadgłośniowych krtani u chorych z akromegalią. U osób tych makroglosja i zabarwienie nosowe mowy znacznie zaburzają prawidłowa fonację, a co za tym idzie komunikację werbalną. Badanie foniatryczne i śledzenie dynamiki zmian głosu moga stanowić pomocną wskazówkę w monitorowaniu efektów leczenia endokrynologicznego u tych chorych.


słowa kluczowe: akromegalia, ocena foniatryczna, analiza akusyczna głosu

strony: od 133 do 137szacunkowy czas pobierania pliku (245 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5016953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.