english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 3. wrzesień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ankietowa samoocena zaburzeń połykania i jakości życia u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi
Paweł Stręk, Jolanta Gawlik, Jacek Składzień, Maciej Modrzejewski, Daniel Najdzionek, Karolina Hydzik-Sobocińska, Marian, Kurzyński, Piotr Muszyński, Magdalena Dutsch-Wicherek

Wprowadzenie. Istotą leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi jest nie tylko zapewnienie optymalnej skuteczności onkologicznej, lecz także możliwie najlepszej jakości życia. W realizacji drugiego z celów niezbędne jest ciągłe monitorowanie subiektywnych odczuć chorych.
Cel pracy. Samoocena subiektywnych odczuć związanych z przyjmowaniem pokarmów i jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.
Materiał i metody. Badaniami objęto 200 chorych: 160 mężczyzn i 40 kobiet z potwierdzonym histopatologicznie rakiem płakonabłonkowym. Pierwotną lokalizację nowotworu stanowiła jama ustna, część ustna i krtaniowa gardła lub krtań. Chorzy byli leczeni chirurgicznie, za pomocą rtg-terapii lub też z zastosowaniem obydwu tych metod. W badaniach wykorzystano polskie tłumaczenie ankiety MDADI (M.D. Anderson Dysphagia Inventory).
Wyniki. Zaobserwowano znaczący wpływ lokalizacji guza na subiektywne oceniane przez chorych skutki dysfagii. Guzy zlokalizowane w jamie ustnej i części ustnej gardła powodowały większe problemy w przyjmowaniu pokarmów niż te, o lokalizacji w krtani i części krtaniowej gardła. Wyższe zaawansowanie choroby nowotworowej implikowało niższy poziom jakosci życia będący wynikiem dysfagii. Zarówno chorzy leczeni chirurgicznie, jak i za pomocą rtg-terapii podobnie odczuwali skutki zaburzeń połykania w przeciwieństwie do tych, którzy byli poddani leczeniu chirurgicznemu z następową rtg-terapią. W tej ostatniej grupie silniej odczuwane było obniżenie jakości życia. Czas upływający od zakończenia leczenia wpływał na zmniejszenie uciążliwości wynikających z przyjmowania pokarmów.
Wnioski. Samoocena zaburzeń połykania przy użyciu ankiety MDADI wydaje się być skuteczna metodą subiektywnego monitorowania przebiegu ewolucji dysfagii u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.

słowa kluczowe: chirurgia, radioterapia, dysfagia, aspiracja

strony: od 120 do 125szacunkowy czas pobierania pliku (72 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:156322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.