english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 3. wrzesień 2003  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Choroby nosa i zatok
Antagoni?ci receptorów leukotrienowych: zastosowanie kliniczne w alergicznym nie?ycie nosa97...101
Zuzanna Diamant, Wytske J. Fokkens
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Operacje w otorynolaryngologii
Leczenie chirurgiczne raka wargi - propozycja schematu post?powania103...109
Stanis?aw Bie?, Sylwia Postu?a
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artyku?y oryginalne
Cytologia nosa u pacjentów z alergi? na grzyby117...119
Beata Rostkowska-Nadolska, Jolanta Ku?niar, Ewa Bogacka
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ankietowa samoocena zaburze? po?ykania i jako?ci ?ycia u chorych leczonych z powodu nowotworów g?owy i szyi120...125
Pawe? Str?k, Jolanta Gawlik, Jacek Sk?adzie?, Maciej Modrzejewski, Daniel Najdzionek, Karolina Hydzik-Soboci?ska, Marian, Kurzy?ski, Piotr Muszy?ski, Magdalena Dutsch-Wicherek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wyst?powanie mutacji 35delG w genie koneksyny 26 w?ród dzieci g?uchych i niedos?ysz?cych oraz ich rodziców126...132
Mariola ?liwi?ska-Kowalska, Piotr Koty?o, Maciej Borowiec, Anna Gajda-Szadkowska, Marek L. Kowalski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena foniatryczna chorych z akromegali?133...137
Waldemar Wojnowski, Marta Walczak, Jacek Kra?ny, Marek Rucha?a, Piotr ?widzi?ski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Krwotok z nosa jako pierwszy objaw przerzutu raka nerki138...140
Joanna Cieszy?ska, Maciej Stalke, Jaros?aw Sova
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Inne
Wk?ad lekarzy polskich do diagnostyki i terapii cia? obcych nosa i zatok przynosowych w XIX i w pocz?tkach XX wieku111...116
Andrzej Kierzek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.