english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena skuteczności rehabilitacji głosu po zabiegu implantacji protez głosowych typu Provox 2 u pacjentów laryngektomowanych
Jarosław Markowski, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Małgorzata Witkowska, Piotr Wardas, Jarosław Paluch, Jan Pilch,Wirginia Likus

Wprowadzenie. Przywrócenie mowy po operacji laryngektomii
całkowitej umożliwia pacjentowi powrót do normalnego
życia w społeczeństwie i jest zasadniczym celem postępowania
rehabilitacyjnego.
Cel pracy. Ocena subiektywnych i obiektywnych skuteczności
rehabilitacji głosu przetokowego po implantacji wtórnej protezy
głosowej typu Provox 2.
Materiał i metody. Badaniem objęto 26 chorych z protezą typu
Provox 2 wszczepioną wtórnie. Grupę kontrolną stanowiło 16
chorych z mową przełykową, wykształconą w okresie od 2-5 lat
od laryngektomii całkowitej. U wszystkich chorych dokonano
subiektywnej i obiektywnej analizy foniatrycznej. Jakość głosu
oceniono w obu grupach za pomocą kwestionariusza współczynnika
niepełnosprawności głosowej (VHI, Voice Handicap Index).
Skuteczność rehabilitacji głosu określana była przez pacjentów
za pomocą skali Harrison-Robilliard-Shultz (HRS).
Wyniki. Wykazano wysoką skuteczność protezy przełykowotchawiczej
w rehabilitacji głosu. Niemal 80% badanych oceniło
rehabilitację głosu za pomocą protezy typu Provox 2 jako
zadowalającą (powyżej 10 punktów w skali HRS).
Wnioski. Skuteczność rehabilitacji głosu pacjentów z wtórną
protezą głosową typu Provox 2 jest lepsza w porównaniu
z pacjentami, którzy wykształcili mowę przełykową.

słowa kluczowe: laryngektomia całkowita, proteza głosowa, rehabilitacja głosu, współczynnik niepełnosprawności głosowej total laryngectomy, voice prosthesis, voice rehabilitation, voice handicap index

strony: od 162 do 167szacunkowy czas pobierania pliku (140 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2910532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.