english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wstępna ocena zależności pomiędzy zakażeniem Human papilloma virus (HPV) a wybranymi cechami nowotworu u chorych na raka krtani
Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Marcin Mazerant , Kamal Morshed, Izabela Olejniczak, Katarzyna Bojanowska-Poźniak

Wstęp. Wirusy HPV mogą stanowić ważny czynnik kancerogenny
nowotworów głowy i szyi. Zakażenie HPV jest szczególnie
częste w nowotworach części ustnej gardła. Znaczenie HPV
w etiologii raka krtani jest niejednoznaczne.
Cel pracy. Ocena częstości występowania HPV i jego typów
u chorych z rakiem krtani oraz ocena zależności między występowaniem
wirusa HPV a parametrami epidemiologicznymi,
obrazem klinicznym choroby i histopatologicznym guza.
Materiał i metody. Retrospektywna analiza 100 chorych
z rakiem krtani w stadium zaawansowania T3 i T4, leczonych
operacyjnie, nie poddawanych wcześniej radio- i chemioterapii.
U pacjentów określano genotyp wirusa w skrawkach parafinowych
przy użyciu zestawu INNO-LiPA HPV Genotyping Extra
(Innogenetics).
Wyniki. Zakażenie HPV stwierdzono u 23% badanych. Istotnie
częstszą obecność HPV stwierdzono wśród osób palących
mniej niż 10 papierosów dziennie (p<0,05) i okazjonalnie spożywających
wysokoprocentowy alkohol (p=0,019). U chorych
z wysoko zróżnicowanym rakiem krtani nie wykryto obecności
wirusa HPV (p=0,05). Nie potwierdzono związku pomiędzy
obecnością HPV w tkankach raka krtani a wiekiem, płcią, zawodem,
miejscem zamieszkania pacjentów oraz zaawansowaniem
klinicznym nowotworu.
Wnioski. Zakażenie HPV potwierdzono u około jednej czwartej
badanych pacjentów z rakiem krtani. Infekcja HPV wydaje się
być częstsza u pacjentów pozbawionych typowych czynników
ryzyka raka krtani.

słowa kluczowe: HPV, rak krtani, epidemiologia, HPV, laryngeal cancer, epidemiology

strony: od 155 do 161szacunkowy czas pobierania pliku (117 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.