english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Odległe wyniki w laryngoplastyce iniekcyjnej z zastosowaniem kwasu hialuronowego
Beata Miaśkiewicz, Agata Szkiełkowska

Wprowadzenie. Niewydolność fonacyjna głośni jest jedną
z najczęstszych przyczyn zaburzeń głosu. Metody leczenia
obejmują rehabilitację głosu, chirurgię szkieletu krtani oraz
laryngoplastykę iniekcyjną.
Cel pracy. Ocena skuteczności poprawy głosu i trwałości
wyników w odległej obserwacji po implantacji kwasu hialuronowego
do fałdów głosowych oraz weryfikacja wskazań do
tych zabiegów.
Materiał i metody. 35 chorych z zaburzeniami głosu, u których
wykonano laryngoplastykę iniekcyjną z użyciem kwasu
hialuronowego. U wszystkich chorych przeprowadzono wideostroboskopię
krtani, wykonano percepcyjną ocenę głosu
w skali GRBAS oraz obiektywną akustyczną analizę głosu MDVP.
Badania były wykonywane przed zabiegiem oraz po 6, 12, 24
i 36 miesiącach po operacji.
Wyniki. Percepcyjna ocena głosu przeprowadzona 6 miesięcy
po zabiegu wykazała poprawę w zakresie wszystkich ocenianych
parametrów. Dalszą stabilizację wyników obserwowano
w kolejnych okresach obserwacji. Uzyskano istotną statystycznie
poprawę wartości analizowanych parametrów oceniających
zaburzenia częstotliwości, amplitudy oraz względnych pomiarów
hałasu.
Wnioski. Metoda laryngoplastyki iniekcyjnej z zastosowaniem
kwasu hialuronowego skutecznie poprawia jakość głosu
u pacjentów z niedomykalnością fonacyjną głośni. Trwały efekt
głosowy uzyskiwany po iniekcji kwasu hialuronowego wskazuje
na długotrwałe działanie zastosowanego materiału iniekcyjnego.
Właściwy dobór kryteriów kwalifikacyjnych warunkuje skuteczność
i trwałość leczenia.

słowa kluczowe: laryngoplastyka iniekcyjna, kwas hialuronowy, niewydolność fonacyjna głośni, porażenie fałdówgłosowych, wideostroboskopia, analiza akustyczna głosu, injection laryngoplasty, hyaluronic acid, glottic insufficiency, vocal fold paralysis, videostroboscopy, a

strony: od 147 do 154szacunkowy czas pobierania pliku (174 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3612642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.