english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena funkcji fonacyjnej krtani z zastosowaniem komputerowej analizy obrazówlaryngowideostroboskopowych – badania pilotażowe
Bartosz Kopczyński, Paweł Strumiłło, Ewa Niebudek-Bogusz

Wprowadzenie. Komputerowe techniki analizy obrazów
umożliwiają wprowadzenie nowych metod obrazów głośni podczas
fonacji oraz wyznaczenie obiektywnych parametrów oceny
drgań fałdów głosowych, wspomagających lekarza laryngologa/
foniatrę w bardziej precyzyjnej diagnostyce narządu głosu.
Cel pracy. Zastosowanie algorytmów analizy obrazów do
jakościowego i ilościowego opisu drgań fonacyjnych fałdów
głosowych.
Materiał i metody. Badania wideostroboskopowe głośni przeprowadzono
u 15 osób: 5 pacjentów ze stwierdzonymi guzkami
głosowymi, 5 pacjentów z niedomykalnością głośni oraz 5 osób
z głosem prawidłowym. Zastosowano algorytmy cyfrowego
przetwarzania oraz segmentacji obrazów. Wyznaczono sygnały
pola światła głośni dla kolejnych cykli fonacji oraz zbudowano
glottowibrogramy stanowiące przestrzenno-czasowe zobrazowanie
drgań fałdów głosowych.
Wyniki. Wyznaczono parametry geometryczne światła
głośni dla każdego obrazu sekwencji wideostroboskopowej.
Obliczono uśrednione profile szerokości światła głośni w fazie
zamknięcia cyklu fonacyjnego dla poszczególnych grup badanych
pacjentów.
Wnioski. W pilotażowych badaniach pacjentów potwierdzono
przydatność opracowanych metod analizy obrazów w precyzyjnym
obrazowaniu i ocenie ilościowej drgań fonacyjnych fałdów
głosowych na podstawie filmów wideostroboskopowych.

słowa kluczowe: zaburzenia głosu, diagnostyka obrazowa głośni, komputerowa analiza obrazów medycznych wideostroboskopia, voice disorders, medical imaging of glottis, medical image computing, videostroboscopy

strony: od 139 do 146szacunkowy czas pobierania pliku (269 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5518953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.