english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Leczenie pierwotnych perlaków przewodu słuchowego zewnętrznego
Jerzy Kuczkowski, Dmitry Tretiakow, Wojciech Sierszeń, Wojciech Biernat, Andrzej Molisz

Wprowadzenie. Pierwotny perlak przewodu słuchowego
zewnętrznego (pppsz) jest wyjątkowo rzadką chorobą ucha.
Jego rozpoznanie i leczenie jest trudne.
Cel pracy. Celem pracy była analiza epidemiologiczno-kliniczna
pppsz z uwzględnieniem ich umiejscowienia, objawów, stopnia
zaawansowania oraz sposobu leczenia chirurgicznego.
Materiały i metody. Materiał stanowiło 9 pacjentów (9 uszu)
w wieku 23-65 lat (średnia wieku 52,5), w tym 4 kobiety
i 5 mężczyzn (0,67% wszystkich chorych z przewlekłym zapaleniem
ucha środkowego), leczonych w Klinice Otolaryngologii
GUMed w okresie ostatnich 5 lat.
Wyniki. U 6 chorych perlak zlokalizowany był na tylno-górnej
i tylno-dolnej ścianie przewodu, u 3 – penetrował z przewodu
do wyrostka sutkowatego. W 6 przypadkach stwierdzono
III stopień, a w trzech – IV stopień zaawansowania pppsz wg
klasyfikacji Naim’a. Nie stwierdzono powikłań związanych
z penetracją pppsz poza granice przewodu słuchowego zewnętrznego.
W badaniu histologicznym materiału operacyjnego
potwierdzono rozpoznanie perlaka. W czasie leczenia chirurgicznego
stosowano dojście wewnątrzuszne oraz zauszne.
U wszystkich chorych uzyskano ustąpienie stanu zapalnego
z poprawą słuchu.
Wnioski. Badanie tomografii komputerowej uszu oraz badanie
histopatologiczne pozwalają uniknąć pomyłek w diagnostyce
pppsz (keratosisobturans, rak). Leczenie chirurgiczne pozwala
na ustąpienie choroby z poprawą słuchu.

słowa kluczowe: perlak pierwotny, ucho zewnętrzne, diagnostyka, klasyfikacja, leczenie,primary cholesteatoma, external ear, diagnosis, classification, treatment

strony: od 122 do 122szacunkowy czas pobierania pliku (137 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.