english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Czynniki ryzyka i wybrane aspekty patogenezy i leczenia dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego: kliniczno-audiologiczna analiza 311 przypadków
Elwira Nowak-Adamska, Jarosław Markowski, Wirginia Likus, Małgorzata Witkowska

Wstęp. Ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media
acuta, OMA) jest według badań epidemiologicznych jedną
z najczęściej występujących chorób wieku dziecięcego, szczególnie
u dzieci małych. Schorzenie to jest zazwyczaj powikłaniem
infekcji górnych dróg oddechowych.
Cel pracy. Celem pracy jest określenie częstości narażenia na
czynniki ryzyka, analiza przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego
u dzieci, ocena stosowanego leczenia oraz powikłań
choroby.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto grupę 311
dzieci polskich w wieku 0-18 r.ż., z rozpoznaniem ostrego zapalenia
ucha środkowego leczonych w poradniach dziecięcych
na terenie miasta Częstochowy, wybranych losowo. Po zakończeniu
leczenia przeprowadzano badania kontrolne tj. badanie
otolaryngologiczne oraz ocenę narządu słuchu.
Wyniki. OMA najczęściej występowało u dzieci w wieku przedszkolnym,
u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg
oddechowych oraz u dzieci ze zbiorowisk dziecięcych. OMA
o charakterze nieżytowym obserwowano w 25% i nie wymagało
ono antybiotykoterapii. Leczenie OMA większości dzieci
mieściło się w granicach przyjętych standardów (antybiotyki I
i II rzutu). Najczęstsze powikłania to: nawrót choroby (17,3 %)
oraz niedosłuch (15%); w 15% przypadków OMA przechodziło
w stan przewlekły – wysiękowego zapalenia ucha.
Wnioski. OMA jest wciąż częstym problemem zdrowotnym,
zwłaszcza u dzieci w wieku przedszkolnym. Pacjentów tych
trzeba monitorować w kierunku wysiękowego zapalenia ucha
środkowego.

słowa kluczowe: ostre wysiękowe zapalenie ucha, epidemiologia, niedosłuch przewodzeniowy u dzieci,acute otitis media, serous otitis media, epidemiology, conductive hearing loss, children

strony: od 105 do 113szacunkowy czas pobierania pliku (222 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4515843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.