english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena stabilności implantu zakotwiczonego w kości u dzieci
Wiesław Konopka, Józef Mierzwiński, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Maria Drela

Wprowadzenie. Jednym z podstawowych warunków sukcesu
leczenia głuchot z zastosowaniem implantów zakotwiczonych
w kości (BAHA) jest prawidłowa osseointegracja dająca gwarancję
dobrej stabilności implantu oraz bezpośrednie przewodzenie
dźwięku do ślimaka.
Cel pracy. Ocena postępu osseointegracji u dzieci po wszczepieniu
zakotwiczonego w kości implantu (BAHA) w zależności
od grubości kości, okresu po zabiegu operacyjnym i rodzaju
malformacji kości czaszki.
Materiał i metody. Badania obejmowały grupę 24 dzieci, w tym
17 chłopców i 7 dziewczynek w wieku 5-16 lat, u których
wykonano 24 zabiegów operacyjnych, 14 po stronie prawej
i 10 po lewej. Pomiary stabilności implantu przeprowadzono
zgodnie z procedurą ISQ urządzeniem Ostel. Analizę statystyczną
wykonano z zastosowaniem testu ANOVA w grupie dzieci
o grubości kości 3 i 4-5 mm oraz w grupie dzieci do i powyżej
10 roku życia. Badania przeprowadzono bezpośrednio po
operacji, podczas usunięcia opatrunku zewnętrznego (7-10
doba), pierwszego dopasowania procesora dźwięku (5-6 tydzień
po operacji) oraz podczas kontrolnej wizyty w 6 miesiącu od
zabiegu operacyjnego.
Wyniki. Stwierdzono brak statystycznie istotnych różnic w wynikach
stabilności na każdej z wizyt pomiędzy grupami z malformacjami
twarzoczaszki i bez. Stwierdzono istotnie statystycznie
wyższe wartości stabilności implantu w grupie dzieci starszych
i o grubości kości 4-5 mm w badaniach przeprowadzonych
bezpośrednio po operacji; różnica została zanotowana jedynie
dla pomiarów śródoperacyjnych.
Wnioski. Pomiar grubości kości w czasie operacji jest ważnym
elementem i może wpływać na decyzję o podłączeniu procesora
dźwięku. Pacjenci z malformacjami w obrębie twarzoczaszki
w obserwowanej grupie nie wymagają wydłużenia czasu od
operacji do podłączenia procesora dźwięku.

słowa kluczowe: implant BAHA, dzieci, stabilność, BAHA implant, stability, children

strony: od 100 do 104szacunkowy czas pobierania pliku (187 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3813742[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.