english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implantślimakowy po 60. roku życia
Joanna Rostkowska, Joanna Kobosko, Beata Wojewódzka, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. Głęboki niedosłuch poważnie ogranicza
zdolności poznawcze i jest obciążający dla funkcjonowania osób
w każdym wieku, także w wieku starszym. Utrudnia podejmowanie
wyzwań, zmniejsza aktywność społeczną, obniża jakość
życia, przyczyniając się do przyspieszenia procesu starzenia.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena poziomu percepcji słuchowej
mowy pacjentów postlingwalnie ogłuchłych, zaimplantowanych
po 60. roku życia.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 40 pacjentów
podzielonych na dwie grupy według kryterium wieku
wszczepienia implantu ślimakowego. Do pomiaru możliwości
słuchowych, po co najmniej roku korzystania z urządzenia,
zastosowano 5 podtestów baterii testów MED-EL oraz próbę
„Język Chiński”.
Wyniki. Wszyscy badani pacjenci, niezależnie od wieku w momencie
implantowania, osiągnęli wysokie wyniki w zakresie percepcji
słuchowej głosek, wyrazów i zdań ze zbioru otwartego.
Wnioski. Zastosowanie implantu ślimakowego umożliwia
seniorom osiąganie takiego poziomu percepcji słuchowej, jak
przez pacjentów młodszym. Wiek nie powinien być najistotniejszym
kryterium w procesie diagnostycznym prowadzącym
do implantowania. Odzyskane umiejętności słuchowe pozwalają
na powrót do satysfakcjonującego uczestniczenia w życiu
społecznym.

słowa kluczowe: słuchowa percepcja mowy, głuchota postlingwalna, osoby starsze, auditory speech perception, postlingual deafness,elderly, quality of life

strony: od 91 do 99szacunkowy czas pobierania pliku (261 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5317953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.