english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Opracowanie polskiej wersji skali IT-MAIS dla oceny wczesnego prelingwanego rozwoju słuchowego
Ewa Kott, Anna Zakrzewska, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. W dobie sukcesu, jakim jest wprowadzenie
powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków
i wczesnych programów interwencji u dzieci niedosłyszących
nadal poszukujemy metody, która umożliwiłaby śledzenie
prawidłowości rozwoju słuchowego u dzieci w pierwszych
24 miesiącach życia. Dobrą opcją dla tego celu wydaje się być
skala IT-MAIS (Infant Toddler – Meaningful Auditory Integration
Scale), która jednak, jak dotąd, nie znalazła zastosowania
w Polsce.
Cel pracy. Adaptacja IT-MAIS do języka polskiego wraz
z pilotażową oceną wyników uzyskanych w tej skali u trojga
niemowląt.
Materiał i metody. Badaniami objęto dwoje zdrowych niemowląt
w wieku 3 i 6 miesięcy oraz jedno dziecko niedosłyszące, poddane
ocenie w wieku 3 miesięcy, a następnie w wieku 6 miesięcy,
po 3 miesiącach stosowania aparatu słuchowego. 10‑pytaniowa
skala IT-MAIS została przetłumaczona i zaadoptowana do języka
polskiego. Maksymalna liczba punktów skali ogółem wynosi 40
punktów u dziecka niedosłyszącego zaopatrzonego w implant
lub aparat słuchowy oraz 36 punktów u dziecka prawidłowo
słyszącego.
Wyniki. Niemowlęta słyszące prawidłowo uzyskały następujące
wyniki: niemowlę 3 miesięczne – 5 punktów (11%), niemowlę
6 miesięczne – 12 punktów (33%). Natomiast wynik niemowlęcia
niedosłyszącego wyniósł 1 punkt (3%) w wieku 3 miesięcy
oraz 5 punktów (11%) po trzech miesiącach stosowania aparatu
słuchowego.
Wnioski. Badania wskazują, że skala IT-MAIS jest przyjaznym
i łatwym do zastosowania narzędziem oceny rozwoju słuchowego
niemowląt. Wydaje się dobrze obrazować zarówno rozwój
niemowlęcia prawidłowo słyszącego, jak i postępy rehabilitacji
u niemowlęcia z wadą słuchu.

słowa kluczowe: rozwój słuchowy, niemowlęta, małe dzieci, rozwój mowy,auditory development, infants, toddlers, language development

strony: od 82 do 90szacunkowy czas pobierania pliku (136 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.