english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci
Andrzej Senderski

W pracy przedstawiono aktualne zasady diagnostyki i terapii
zaburzeń przetwarzania słuchowego (Auditory Processing
Disorders, APD). APD rozpoznaje się najczęściej u dzieci
wchodzących w okres nauki szkolnej, gdy wzrastają wymagania
stawiane narządowi słuchu. Dzieci z APD mają trudności z rozumieniem
mowy w hałasie i/lub w pomieszczeniach o dużym
pogłosie. Diagnoza APD może być postawiona przez lekarza
audiologa, który w procesie diagnostycznym powinien ściśle
współpracować z logopedą, pedagogiem i psychologiem by mieć
pełny obraz kliniczny pacjenta.
Najważniejsze z klinicznego punktu widzenia są behawioralne
testy wyższych funkcji słuchowych oceniające: procesy uwagi
i pamięci słuchowej oraz wymiany informacji słuchowej pomiędzy
półkulami mózgu – liczbowy test rozdzielnouszny (dichotic
digit test, DDT); procesy analizy czasowej i percepcji kolejności
dźwięków – test wzorców częstotliwości (frequency pattern
test, FPT) oraz test rozdzielczości czasowej (gaps in noise test,
GIN); prawidłowe rozumienie mowy utrudnionej – test rozumienia
mowy w szumie.
Metody elektrofizjologiczne, takie jak późne słuchowe potencjały
sensoryczne i poznawcze, są przydatne w przypadkach sprawiających
trudności diagnostyczne. Postępowanie terapeutyczne
w ośrodkowych zaburzeniach słuchu opiera się na treningu
słuchowym w celu usprawnienia lokalizacji źródła dźwięku,
rozumienia mowy w hałasie, różnicowania dźwięków, pamięci
i uwagi słuchowej. Ważnym elementem terapii jest wykształcenie
u uczniów odpowiednich technik kompensacyjnych. Dobre
efekty przynosi poprawa stosunku sygnału do szumu poprzez
używanie w szkole dedykowanych dla dzieci z APD osobistych
systemów wspomagających słyszenie.

słowa kluczowe: liczbowy test rozdzielnouszny, test wzorców częstotliwości, test wzorców długości, test rozdzielczości czasowej, test rozumienia mowy w szumie, lokalizacja źródła dźwięku, dichotic digit test, frequency pattern test, gaps innoise test, duration pattern t

strony: od 77 do 81szacunkowy czas pobierania pliku (93 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.