english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Emisje otoakustyczne w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
Piotr Kotyło, Mariola Śliwińska-Kowalska

Badanie emisji otoakustycznej proponowane jest jako obiektywna
i czuła metoda wykrywania przedklinicznych uszkodzeń
ślimaka i monitorowania wczesnych oznak uszkodzeń słuchu
spowodowanych przez hałas. Na przestrzeni ostatnich lat wiele
ośrodków na świecie oceniało możliwość wykorzystania emisji
otoakustycznych w programach ochrony słuchu. Wykazano,
że średni poziom emisji otoakustycznych jest niższy w grupach
narażonych na hałas w porównaniu z osobami nienarażonymi,
nawet w przypadku prawidłowego słuchu w audiometrii tonalnej.
Co więcej, niski poziom emisji otoakustycznej okazał się
dobrym parametrem predykcyjnym wystąpienia zwiększonego
ryzyka uszkodzenia słuchu pod wpływem hałasu w przyszłości,
co może być wykorzystane w programach profilaktycznych.
Spośród dwóch rutynowo wykorzystywanych w klinice emisji
otoakustycznych wywołanych, emisje wywołane trzaskiem
(transient-evoked otoacoustic emission, TEOAE) wydaje się być
bardziej czułe w wykrywaniu przedklinicznych zmian w ślimaku
w porównaniu z emisją produktów zniekształceń nieliniowych
(distortion-product otoacoustic emission, DPOAE). Jednakże
TEOAE nie jest testem rekomendowanym w profilaktyce zawodowych
uszkodzeń słuchu ze względu na dużą ilość wyników
fałszywie dodatnich, a także fakt, że nie jest ona rejestrowana
w znaczącej części uszu z niewielkim uszkodzeniem słuchu.
DPOAE wydaje się być testem bardziej odpowiednim w monitorowaniu
uszkodzeń słuchu przez hałas z racji jej większej
czułości w wykrywaniu zmian ślimakowych w zakresie regionu
wysokich częstotliwości. Jednakże ostatnio opublikowane badania
prospektywne nie są jednoznaczne co do przewagi DPOAE
w ocenie wpływu hałasu na słuch w porównaniu z audiometrią
tonalną. Mimo braku konsensusu, w niektórych krajach audiometria
tonalna zaczyna być jednak zastępowana przez badanie
emisji otoakustycznej w ocenie audiologicznej prowadzonej
dla celów monitorowania przedklinicznych oznak uszkodzenia
słuchu przez hałas

słowa kluczowe: TEOAE, DPOAE, czasowe przesunięcie progu słuchu, trwałe przesunięcie progu słuchu, parametry,TEOAE, DPOAE, temporary threshold shift, permanent threshold shift, parameters

strony: od 67 do 76szacunkowy czas pobierania pliku (146 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3010632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.