english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2014  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artykuły poglądowe
Emisje otoakustyczne w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem 67...76
Piotr Kotyło, Mariola Śliwińska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci77...81
Andrzej Senderski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Opracowanie polskiej wersji skali IT-MAIS dla oceny wczesnego prelingwanego rozwoju słuchowego82...90
Ewa Kott, Anna Zakrzewska, Mariola Śliwińska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implantślimakowy po 60. roku życia 91...99
Joanna Rostkowska, Joanna Kobosko, Beata Wojewódzka, Henryk Skarżyński
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena stabilności implantu zakotwiczonego w kości u dzieci 100...104
Wiesław Konopka, Józef Mierzwiński, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Maria Drela
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Czynniki ryzyka i wybrane aspekty patogenezy i leczenia dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego: kliniczno-audiologiczna analiza 311 przypadków105...113
Elwira Nowak-Adamska, Jarosław Markowski, Wirginia Likus, Małgorzata Witkowska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Protokół postępowania i wyniki leczenia kieszonek retrakcyjnych błony bębenkowej114...121
Józef Mierzwiński, Andrew J. Fishman
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Leczenie pierwotnych perlaków przewodu słuchowego zewnętrznego 122...122
Jerzy Kuczkowski, Dmitry Tretiakow, Wojciech Sierszeń, Wojciech Biernat, Andrzej Molisz
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.