english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych onkologicznie
Ewelina Golusińska, Hubert Kardach, Anna Wegner, Marcin Sówka, Wojciech Golusiński

Wprowadzenie. U chorych z nowotworami głowy i szyi, u
których zastosowano skojarzoną terapię przeciwnowotworową
mogą występować liczne powikłania w obrębie jamy ustnej.
Cel pracy. Ocena stomatologiczna stanu jamy ustnej u chorych
z nowotworami głowy i szyi przed i po skojarzonym leczeniu
onkologicznym.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 35 chorych
leczonych w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Wielkopolskiego Centrum Onkologii z powodu
nowotworów głowy i szyi. U pacjentów oceniano przestrzeganie
zasad higieny oraz stan jamy ustnej na podstawie wskaźników
API, OHI-S, PUW; stan zębów oraz przyzębia na podstawie
wskaźnika CPITN, stan błony śluzowej jamy ustnej wg WHO
oraz stan stawów skroniowo-żuchwowych (wskaźnik Helkimo).
Badania wykonano przed leczeniem i po 4 tygodniach od rozpoczęcia
skojarzonego leczenia (radio-chemioterapią).
Wyniki. U wszystkich chorych wystąpiły powikłania wynikające
z zastosowanego rodzaju leczenia. Przestrzeganie zasad higieny
uległo znacznemu pogorszeniu. Po włączeniu skojarzonego
leczenia obserwowano pojawianie się zmian na błonie śluzowej
jamy ustnej, pogorszenie stanu uzębienia i rozwój (postęp)
chorób przyzębia. Zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym
objawiały się patologicznymi dźwiękami przy rozwieraniu ust i
ograniczoną możliwością ich otwarcia.
Wnioski. Lekarz dentysta powinien stanowić integralną część
zespołu planującego i prowadzącego leczenie onkologiczne
chorych z nowotworami głowy i szyi.

słowa kluczowe: radioterapia, chemioterapia, jama ustna, powikłania, radiation therapy, chemotherapy, oral cavity, complication

strony: od 48 do 54szacunkowy czas pobierania pliku (334 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:68221164[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.