english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci w wieku 7 lat
Danuta Raj-Koziak, Henryk Skarżyński, Krzysztof Kochanek, Anna Fabijańska

Wprowadzenie. Czynnik ryzyka wskazuje na możliwość
wystąpienia określonego zdarzenia, co w odniesieniu do szumów
usznych oznacza prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Współczesna medycyna nastawiona jest głównie na profilaktykę
schorzeń, stąd specjalnego znaczenia nabiera ocena czynników
ryzyka wystąpienia szumów usznych, których identyfikacja
pozwala na ocenę czynników etiologicznych.
Cel pracy. Ocena płci, niedosłuchu, przebytych zapaleń uszu
oraz narażenia na hałas pod postacią słuchania głośnej muzyki
jako potencjalnych czynników ryzyka wystąpienia szumów
usznych u dzieci w wieku 7 lat.
Materiał i metody. Materiał pracy stanowiły odpowiedzi
ankietowe 118 005 rodziców 7-latków. Badania zaplanowano
jako retrospektywną analizę wyników danych ankietowych,
które zostały zebrane podczas realizacji programu przesiewowych
badań słuchu w Polsce w latach 2008-2010 wśród
dzieci w wieku 7 lat. Strategią postępowania była ocena ryzyka
wystąpienia szumów usznych w oparciu o ocenę wartość ilorazu
(OR) dokonana w grupach dzieci: wśród dziewcząt i chłopców,
w grupie dzieci z pozytywnym oraz negatywnym wywiadem na
temat przebytych zapaleń uszu, w grupie dzieci z prawidłowym
oraz nieprawidłowym wynikiem przesiewowego badania słuchu.
Ocenie poddano również ryzyko wystąpienia szumów usznych
w grupie dzieci z dodatnim oraz ujemnym wywiadem dotyczącym
narażenia na hałas pod postacią słuchania głośnej muzyki.
Wyniki. Niedosłuch, przebyte zapalenia uszu oraz narażenie na
hałas pod postacią słuchania głośnej muzyki okazały się czynnikami
ryzyka szumów usznych u dzieci w wieku 7 lat.
Wnioski. Identyfikacja czynników ryzyka wydaje się być pożyteczną
wskazówką pozwalającą na wypracowanie procedur
profilaktyki wczesnej i pierwotnej szumów usznych w populacji
dziecięcej.

słowa kluczowe: szumy uszne, czynniki ryzyka, dzieci, tinnitus, risk factors, children

strony: od 42 do 47szacunkowy czas pobierania pliku (99 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.