english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena słuchowych potencjałów wywołanych związanych z wydarzeniem poznawczym u dzieci z rodzinnie występującą dysleksją rozwojową
Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Piotr Świdziński, Michał Michalak

Wprowadzenie. Czynności neuronalne zachodzące podczas
procesów przetwarzania informacji językowych rejestrować
można za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych związanych
ze zdarzeniem. Specyficzne zaburzenia językowe często
obserwowane są u osób z rodzinnym obciążeniem dysleksją.
Cel pracy. Ocena słuchowych potencjałów wywołanych związanych
ze zdarzeniem (falą MMN i P300) u dzieci dyslektycznych
z dodatnim wywiadem rodzinnym.
Materiał i metody. Badana grupa obejmowała 10 dzieci w wieku
7-18 lat (5 par rodzeństwa), wyodrębnionych z 66 dzieci
z dysleksją rozwojową. Rozpoznanie dysleksji potwierdzone
było w każdym przypadku opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Metodyka obejmowała pełne badanie pedoaudiologiczne,
rejestrację fali uwagi P300 i niezgodności MMN.
Wyniki. U wszystkich badanych stwierdzono zaburzenia w rejestracji
potencjałów kognitywnych (brak fal, nieprawidłowe czasy
ich utajenia), sugerujące zaburzenia przetwarzania słuchowego,
przy prawidłowych progach słuchowych. Nie zaobserwowano
wyraźnych podobieństw w zakresie badanych potencjałów
wśród rodzeństwa.
Wnioski. Zaburzenia w rejestracji potencjałów kognitywnych
(brak fali lub opóźnienie czasu utajenia) mogą sugerować obecność
zaburzeń przetwarzania słuchowego w dysleksji rozwojowej.
Zróżnicowane wyniki latencji fal MMN i P300 w grupie
badanej wraz z obserwowanym różnego stopnia nasileniem
zaburzeń funkcji słuchowych w badaniach psychologiczno-pedagogicznych,
wskazywać mogą na możliwy różny stopień nasilenia
dysleksji wśród członków tej samej rodziny.

słowa kluczowe: dysleksja rozwojowa, dzieci, słuchowe potencjały poznawcze, MMN, P300, developmental dyslexia, children, auditory event-related

strony: od 34 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (121 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:259532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.